En overdosis tro, håb og kærlighed

Gravide misbrugere har ofte svært ved at forholde sig til det barn, de har i maven. Det lærer de blandt andet på Borgestadklinikken.

Der er ikke mange gravide i hele Norge, der følges så tæt af både jordemoder og diverse andre specialister, som kvinderne på Borgestadklinikken. For hele den tværfaglige stab på klinikken er opgaven at skabe tillid og positive relationer til de gravide, der ofte bærer på en tung byrde af mistro til alt og alle foruden et svært ambivalent forhold til barnet i maven.

Jordemoder Sylvi Egeland har været ansat på klinikken i ti år, og netop ambivalensen er noget af det, hun bruger mange kræfter på at afhjælpe.

– Forholdet til egen krop kan være forstyrret gennem års misbrug, så at erkende, at der vokser et lille barn frem inde i maven, kan være vanskeligt for disse kvinder, siger hun.

For at fremme tilknytningen til barnet, bliver kvinderne tilskyndet til at lytte til barnets hjertelyd igen og igen, ligesom adgangen til at få foretaget scanninger er yderst lempelig.

Klinikkens personale gør også meget ud af at købe graviditetstøj sammen med kvinderne og udstyr til barnet, at lære dem at lave sund mad og i øvrigt tage vare på sig selv. Målet er, at de gravide på én gang skal udvikle følelsesmæssig tilknytning til barnet, tro på egne evner og et håb for fremtiden.

Væk med skyld og skam
– De kæmper ofte med megen skyldfølelse, fordi de har udsat deres barn for et misbrug, og de er ængstelige for, om barnet er blevet skadet. De er meget angste og bekymrede for fremtiden, beskriver Sylvi Egeland, der tager sig god tid til samtalerne, så de svære følelser kan bearbejdes.

Som udgangspunkt er der jordemoderkontroller hver 14. dag på klinikken og hen imod slutningen af graviditeten hver uge. Der er også lægetilsyn hver uge samt ultralyd i uge 18 og 32 og tilbud om en særligt grundig fødselsforberedelse og temaundervisning i blandt andet amning, tilknytning og samspil i barseltiden samt terapisessioner med bearbejdelse af tidligere traumer.

Der holdes samarbejdsmøder med fødeafdelingen på sygehuset i god tid før terminen, og alle tilbud kan justeres op og ned efter behov.

Foruden jordemoder Sylvi Egeland rummer behandlingsteamet socialarbejdere, psykologer, pædagoger og plejepersonale samt læger, terapeuter og en enkelt præst. Borgestadklinikken rummer også en afdeling for gravide misbrugere i frivillig behandling, og de to afdelinger deles i vid udstrækning om personalet.