En jordemoder er en jordemoder er en jordemoder ….

Verdenskongressen for jordemødre fandt for første gang sted
i Afrika, da 3.000 jordemødre i midten af juni mødtes i Durban,
Sydafrika. Jordemødrenes verdensforbund samarbejder med blandt andre FIGO og FN om at nedbringe mødre- og børnedødeligheden.
Midlet til at nå målet er styrkelse af jordemødre i alle lande og
styrkelse af de nationale jordemoderorganisationer.

Det var 29. gang, at verdensorganisationen International Confederation of Midwives, ICM, samlede verdens jordemødre til kongres. Men det var første gang, at kongressen fandt sted på det afrikanske kontingent, nemlig i Durban i Sydafrika. Bridget Lynch, præsident for ICM siden 2008, åbnede kongressen i Durban.

– Denne kongres viser, hvad vi kan nå, når vi står sammen, og når vi sætter os mål og arbejder efter dem. Det er gennem networking, vi bliver stærkere, alene flytter vi os ikke. Vi kan ikke gøre arbejdet alene, vi må indgå partnerskab både nationalt og globalt. I de sidste tre år har vi indgået i globale samarbejder, som ikke er set før i ICM, sagde Bridget Lynch og fremhævede blandt andet samarbejdet med FIGO, verdensorganisationen for gynækologer og obstetrikere, og UNFPA, FN’s befolkningsorganisation.

Organisationen har siden sidste kongres i Glasgow i 2008 arbejdet på at beskrive jordemødres kompetencer og virksomhedsområde, uddannelse, regulering (autorisation, efteruddannelse, etiske retningslinjer mv.) og forholdene for de nationale organisationer for jordemødre.

– Vi har udarbejdet globale standarder for uddannelse og regulering af jordemødre. Vi er den første sundhedsfaglige organisation, der udarbejdet globale standarder på disse områder, standarder som WHO fremover vil bruge i deres dokumenter. Selvom det kan være svært at se, at det er den samme profession, vi er en del af, når man rejser fra land til land, så er det vores mål, at der skal være en jordemoder med ved alle fødsler. En jordemoder, der er en del af et stærkt team og i samarbejde med pædiatere, obstetrikere, gynækologer, anæstesiologer og sundhedsarbejdere i primær sektoren. Vi arbejder for at opnå disse globale standarder alle steder, så vi ved, at en jordemoder er en jordemoder, er en jordemoder uanset hvor i verden, hun arbejder, sagde Bridget Lynch, der som den første blev valgt til posten som præsident for verdensorganisationen. Tidligere var det lederen af den nationale jordemoderorganisation i det kommende værtsland for kongressen, der beklædte posten.

Jordemødre har nøglen

Verden mangler 350.000 jordemødre. 50 millioner kvinder føder hvert år uden kompetent hjælp. 58.000 kvinder dør hvert år som følge af usikre aborter.

350.000 kvinder dør hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel. Årligt dør to millioner nyfødte inden for det første døgn og 2,6 millioner børn dør inden fødslen. Dødsfald der kunne have været undgået.

Verdenssamfundet satte ved årtusindeskiftet fokus på problemet, da to ud FN’s otte udviklingsmål blev dedikeret sundhed for mødre og børn. Antallet af kvinder, der dør på grund af graviditet, skal reduceres med tre fjerdedele og antallet af børn, der dør, før de bliver fire, skal ned med to tredjedele inden 2015.

Da verdens ledere mødtes i september sidste år stod det imidlertid klart, at de to mål er dem, der er længst fra at blive indfriet.

– Vi ved, hvad der skal til for at gøre graviditet og fødsel sikker: Adgang til uddannet fødselshjælp og et velfungerende sundhedsvæsen. Men det kræver en stor indsats at sikre, at alle kvinder får adgang til kvalificeret jordemoderhjælp, sagde Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær, til FN-forsamlingen i efteråret.

UNFPA, FNs befolkningsorganisation, står bag rapporten ‘The State of the World’s Midwifery’, der blev offentliggjort på verdenskongressen for jordemødre i Durban. Rapporten, der består af data om mortalitet, adgang til jordemoderhjælp, uddannelsesniveau, organisation osv. konkluderer også, at adgang til kvalificeret jordemoderhjælp er omdrejningspunktet i bestræbelserne for at nå de to mål. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem 30 sammenslutninger og organisationer heriblandt ICM. Den beskriver forholdene i de 58 lande, der i højeste grad mangler faciliteter til fremme af sundhed. De 58 lande står (2009) for 58 procent af det totale antal fødsler på verdensplan, men også for 91 procent af verdens mødredødelighed. Kun 17 procent af verdens kompetente fødselshjælpere praktiserer i disse lande. Rapporten konkluderer, at udfordringerne ligger i mangel på jordemødre, manglende efteruddannelse og registrering af jordemødre, svage jordemoderorganisationer, manglende infrastruktur og mangel på strategisk planlægning af sundhedsområdet.

’The State of the Worlds Midwifery 2011. Delivering Health, Saving Lives’, koordineret af UNFPA og støttet af en lang række organisationer findes på www.internationalmidwives.org

Verdenssamfundet anerkender, at adgang til kvalificeret jordemoderhjælp vil sænke mødre- og børnedødeligheden markant.