En hjemmefødselsjordemoder takker af

Merle Bierberg, Jordemoder på fødeafdelingen i Glostrup

Den 27. oktober 2005 var der afskedsreception for Hanne Lunøe i Asnæs forsamlingshus. Hanne havde valgt at takke af efter 39 år som jordemoder, de sidste mange år som hjemmefødselsjordemoder i Vestsjællands Amt.

Hendes fire kolleger havde arrangeret en fantastisk eftermiddag, hvor Hannes familier, forældre og børn i alle aldre, strømmede til med kager, gaver, taler og sange. Også mange kolleger mødte op for at hylde Hanne og takke hende for hendes inspirerende arbejde og store indsats for den gode hjemmefødsel.

Hanne var jordemoder på Nykøbing Sjællands lille fødeafdeling, da den ligesom så mange andre små gode steder lukkede. Hanne og de andre jordemødre på stedet tilbød så kvinderne, at de kunne føde hjemme for at spare dem for den lange køretur til Holbæk, og det fungerede fint en tid. Så vænnede folk sig til tingenes tilstand og tog turen til Holbæk. Hanne forsøgte sig en kort tid som hospitalsjordemoder, men indså, at det ikke var noget for hende og nedsatte sig som privatpraktiserende jordemoder. Det lykkedes hende at få gennemført en ordning med Vestsjællands Amt, så kvinderne fik deres penge refunderet, og siden at honoraret gik direkte til Hanne.

Antallet af hjemmefødsler steg, og tilfredsheden med det gode og enkle tilbud var stor: kendt jordemoder, alle konsultationer i hjemmet, fødselsforberedelse i vand i Asnæs (vist ikke med i pakken), fødsel i hjemmet og barselbesøg bagefter. Efterhånden er ordningen blevet udvidet, så der nu er fire glade og tilfredse jordemødre i sving.

Hanne har modstået alle tilbud om at få ordningen lagt ind under fødeafdelingen på Holbæk Sygehus. Hun har derved bevaret sin professionelle frihed, frihed til at arbejde, som hun finder rigtigt uden at skulle rette sig efter faste instrukser, og i høj grad med respekt for kvindernes egne ønsker.

Det er svært at dække alle behov. Skal man arbejde privat, selv være ansvarlig for hviletid, kørselsudgifter, materiale, pension, ferie osv.? Skal man arbejde på en fødeafdeling, hvor der bliver taget vare på disse ting? Rigtig mange jordemødre i Danmark er blevet kede af deres dejlige arbejde. Det er sikkert til dels pga. dårlig normering og for stor travlhed. Men jeg tror også, det er fordi, det ikke er sjovt mere. Der er for lidt sammenhæng i arbejdet, for lidt kontinuitet og kendthed.

Hanne har valgt en model, der tilgodeser kendthed og kontinuitet. Hun har været så heldig at bo i et amt, hvor der har været gehør for hendes ideer, og hun har stædigt og roligt fortsat sit virke, og vi er mange, der beundrer hende for det. Personligt vil jeg takke Hanne for inspiration, opmuntring og for mange nyttige samtaler. Jeg vil savne hende i marken.

Jeg håber, modellen fra Vestsjællands Amt vil blive ved med at eksistere, og at der vil blive mulighed for at åbne lignende modeller andre steder i landet, så det kan blive en af flere gode måder at være jordemoder på.