En gravid er som en avokado

Hvad kan danske jordemødre lære af en mexicansk, privatpraktiserende jordemoder? Det beretter en af deltagerne i Naolí Vinavers workshop i ”Kunsten at være jordemoder — nye måder at se på gamle problematikker ved at tænke ud over vores sædvanlige rammer” om.

Et øjeblik er der helt stille. Al opmærksomhed er fokuseret på den lille mørke mexicanske jordemoder med forunderligt lyse turkisblå øjne. De ca. 30 jordemødre, jordemoderstuderende og fødselshjælpere sidder musestille, mens Naolí Vinaver fortæller fødselshistorier på spanskklingende engelsk med drama og pauser. Det er historier, som lokker tårerne frem og vækker genkendelsens latter. Det handler om at bruge hele sin kreativitet og sit hjerte i jordemoderarbejdet. At lade fremmede kvinder føde i sit eget badekar, behandle overbåren graviditet med en tur ned til floden og en snak om, hvad der holder fødslen tilbage. Naolis omrejsende workshop er efter et stop i Risskov ved Århus nået til Sjælland. På Kristi Himmelfartsdag sidder vi på Slagelse Sygehus for at lytte og lære at bruge en rebozo.

Et ikke-medicinsk redskab
Rebozoen er et tørklæde (et lagen kan til nød også bruges) til at ryste eller strække ryg, ben eller bækkenet hos en gravid/fødende fx for at korrigere en uhensigstmæssig rotation (læs i øvrigt artiklen`Rystende metoder´ fra Tidsskrift for Jordemødre nr. 8, 2005).

Rebozoen er endnu et ikke-medicinsk redskab for at lette fødslerne og det sidste nye i rækken, som jordemødrene i Danmark tager til sig for bevare den normale fødsel. Andre eksempler har været vandfødsler, zoneterapi, fødeklinikker, akupunktur, kendt jordemoder og senest hypnobirthing. Det er dejligt at se så mange kollegaer, som er kommet her for at bruge en fridag på at tilegne sig ny viden på egen regning.

Psykisk omsorg som kur
Dagen flyder afsted med øvelser i rebozo og Naolís historier om sit jordemoderarbejde som privatpraktiserende hjemmefødselsjordemoder i Veracruz i Mexico. Mexico har ca. 40 procent hjemmefødsler, men især blandt fattige. Ved sygehusfødslerne ses en sectiorate på 80-90 procent.

For Naolí er holisme et gennemgående tema. Krop, psyke, parforhold og spiritualitet blandes og mange graviditetskomlikationer kan løses ved at give psykisk omsorg. Hun forklarer: En gravid kvinde er som en avokado, hvor moderen er frugtkødet og barnet kernen indeni. Nogle gange er hun blød og moden, men nogen gange er hun helt hård og ikke klar til at føde. Så skal hun lægges lunt, som en rigtig umoden avokado – hun skal have varme og omsorg for at blive klar til fødslen.Kvinden skal helst være psykisk parat på alle fronter, før veerne sætter ind, men er der ikke anden mulighed må eventuelle forhindringer løses under fødslen.

I følge Naolí dræber bekvemmelighed jordemoderens kreativitet. Hvis man har sygehuset lige ved hånden og bare kan sætte et drop eller lave et sectio, så stimulerer det ikke jordemoderen til at finde ”ind i midten af løget” og finde årsagen til fx vesvækkelse.

Andre visititationsregler
Som jordemoder involverer Naolí sig i hele kvinden og blander sig også i familie og parforhold. Naolí føder hjemme med en ikke særligt snævert visiteret population — fx med kvinder som har to sectio eller på anden måde komplicerede fødsler bag sig. Hun føder også hjemme med gravide med gemelli eller underkroppræsentation i aktuelle graviditet. Hun har to timer til nærmeste sygehus, men meget få overflytninger: Lige under 3 procent. Ikke desto mindre har hun en morbarn mobilitet/mortalitet, som er lavere end ved sygehusfødslerne i Mexico (kilde: www.nacimientonatural.com, hjemmesiden er desværre kun på spansk). Til sammenligning har danske hjemmefødselsordninger 10- 22 procent overflytninger (Ingversen, `Flere hjemmefødsler giver færre indgreb´ Tidsskrift for Jordemødre juli 2008). Som afslutning fortæller alle deltagerne med tre ord, hvordan de føler lige nu. To gennemgående ord er ”Håb” og ”Frustration”. Frustration over at være jordemoder i et land som Danmark, hvor det ikke er så ligetil at slå sig ned som selvstændig jordemoder og udføre sit fag på den måde, man føler mest for. Håb og tiltro til endnu et jordemoderredskab og taknemmelighed for ny inspiration.

Karen Ingversen er jordemoder ved Hjemmefødselsordning Sjælland og MSc. i jordemodervidenskab.
Workshoppen var arrangeret af Martha Orbis og Anne Persson, jordemødre ved henholdsvis Fødslens Hus Maia og Hjemmefødselsordning Sjælland.