En dag i Jordemoderforeningen: Anne-Mette Schroll

Anne-Mette Schroll er forsknings- og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen. En del timer hver uge svarer hun på medlemshenvendelser om alt fra klagesager til videruddannelse og arbejder på nye retningslinjer og høringssvar. Derudover deltager hun i konferencer, møder og udviklingsarbejde om jordemødrenes fagområde. Vi har kigget i hendes mødekalender en tilfældig tirsdag i november:

Anne-Mette Schroll

Tirsdag den 15. november 2022

8.30-9.30

Opfølgning på proces vedrørende den elektroniske vandrejournal, der har været ønsket i årtier. Med afsatte midler fra Sundhedsministeriet i 2018 er den kommet et skridt nærmere på at være en realitet, men der venter stadig arbejde forude.

10.00-12.00

Deltager som medlem af en taskforce nedsat af vores hovedorganisation AC. Vi skal i samlet flok understøtte udarbejdelsen af en fælles forskningsstrategi. På mødet kommer vi bredt omkring både etiske, ansættelsesmæssige og faglige udfordringer.

12.00-12.30

Frokost

12.30-14.00

Arbejdsmøde med Jordemoderforeningens ene jurist. Sammen udgør vi et team, der støtter jordemødre, der har fået en patientklage. Vi hjælper blandt andet med at gennemgå jordemødrenes svar til fx Disciplinærnævnet.

14.00-15.00

Gennemgang af et notat, der vedrører jordemødrenes virksomhedsområde, og drøftelse af videre proces for et notat vedrørende fødeklinikker med foreningens formand Lis Munk.

15.15-16.00

Transport

16.00-16.45

Møde på Hvidovre Hospital med henblik på at teste dataadgangen via eSundhed. Der er for nylig kommet nye data til udtræk via svangreomsorgen. Systemet har et stort potentiale, men det kræver lidt øvelse at bruge det. Med stærke kompetencer fra Hvidovre Hospital har vi et godt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen i forhold til at sikre de bedst mulige data til den kliniske kvalitetssikring.