En dag i Jordemoderforeningen: TR Rikke Søberg Fogde

Rikke Søberg Fogde er tillidsrepræsentant (TR) på SUH Roskilde. Hun har været jordemoder siden sommeren 2016 og TR siden januar 2023. Udover at varetage TR-rollen arbejder Rikke som klinisk jordemoderspecialist (KJS) på fødegangen.

Tirsdag den 20. februar 2024

Kl.8.00-10.00

I dag starter jeg med intro af nyansatte, der alle som en del af deres introprogram får en til to timer med mig. Jeg fortæller overordnet om Jordemoderforeningen, og hvad en tillidsrepræsentant laver, samt om løn, lønseddel, arbejdstidsaftaler, ferie osv. Det er altid en hyggelig måde at lære de nye at kende på.

Kl.10.00-11.30

Jeg er til fast ledermøde med vicecheferne og chefjordemoderen hver anden uge. Her kan vi alle sætte emner på dagsordenen, så vi kan diskutere, hvad der rører sig i afdelingen og følge op til næste møde. I dag vil mine kolleger og jeg fx gerne have en ny, mulig lokalaftale om honorering af juleog nytårsvagter på dagsordenen, så det tager vi en indledende snak om.

Kl.11.30-12.30

Jeg spiser frokost sammen med mine kollegaer, og der er næsten altid nogen, der lige har noget, vi skal vende. Derfor bliver min frokost nogle dage lidt lang, fordi flere har brug for at snakke. De mere tunge samtaler tager vi bag lukket dør, men mange har også bare lige et hurtigt spørgsmål til deres skema eller løn. Det er den del af TR-arbejdet, jeg bedst kan lide, fordi jeg føler, at jeg gør en forskel for mine kollegaer nu og her.

Kl.12.30-14.00

Jeg skal i bund i min mailindbakke, der er både spørgsmål fra kollegaer, mails om lønforhandlinger, der skal svares på og forberedelse til MED-møder, som jeg skal læse op på. MED står for medindflydelse og medinddragelse og er et udvalg mellem afdelingens ledere og alle tillidsrepræsentanter.

Kl.14.00-15.30

Møde med vores chefjordemoder om vores kompetencelønsmodel, som vi i øjeblikket arbejder på at opdatere. Den skal være mere gennemskuelig, så den er lettere for både ledere og kollegaer at arbejde med, når vi lønforhandler.