En dag i Jordemoderforeningen: Tina Frisk Kjettrup

I denne udgave af ‘Jordemoderen – Tiddskrift for Jordemødre’ er vi med i Tina Frisk Kjettrups kalender. Tina er ansat i Jordemoderforeningens afdeling, der hedder ‘Løn og Ansættelse’. Hun er sparringspartner for tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter, har ansvar for uddannelse af tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljø og redigering af hjemmesiden. Tina er også sekretariatets arbejdsmiljørepræsentant.

Tina Frisk Kjettrup. Foto: Claus Boesen

Torsdag den 14. september

Kl. 8.30-9.00

Møder ind, tjekker mails og kalender. Får svaret på en henvendelse fra en TR, der er i tvivl om svaret på et konkret spørgsmål fra en kollega på barsel. De har ændret i deres vagtstruktur, så hvordan beregner de, om hun har fået tilstrækkelige tillæg for aften, nat og weekend i den lønnede del af barslen?

Kl. 9.00-9.30

Drøfter dagen med kollegerne i Løn og ansættelse. Vi får fordelt mails fra vores fælles mailboks og sikret dækning af telefonen resten af dagen. En juridisk og fagligt kompleks sag bliver drøftet, så vi får klarlagt, hvilke kriterier vi lægger til grund for vores vurdering og rådgivning til medlemmet.

Kl. 9.30-10.00

Cykler til møde.

Kl. 10.00-11.30

Formøde med Forhandlingsfællesskabet om Ekspertrådgivningen. Ekspertrådgivningen er et tiltag, hvor vi ved overenskomstforhandlingerne har afsat midler til, at regionale arbejdspladser kan få gratis hjælp til udfordringer i arbejdsmiljøet. Ud over at følge eksperternes arbejde giver dette anledning til strategiske drøftelser med Danske Regioner. Blandt andet om, hvordan vi forbedrer vilkår for personalet, der arbejder om natten. Viden fra eksperterne bliver sendt til alle afdelingers TRIO-grupper. TRIO-grupper er arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og ledelserne.

Kl. 11.30-12.00

Cykler tilbage og spiser frokost med kollegerne

Kl. 12.00-16.00

Jeg har telefonvagten resten af dagen, fordi mine kolleger i ‘Løn og ansættelse’ er til møder. En af samtalerne er med et medlem, som er sygemeldt med stress. Hun er bekymret for en forestående sygefraværssamtale. Jeg taler med hendes om de juridiske regler, der sikrer hende, og anbefaler hende at tage sin TR med til mødet. Et andet medlem ringer ind med et spørgsmål om arbejdsskade. Jeg anbefaler hende at få sin skade anmeldt, opretter en sag i vores system og giver vores socialrådgiver (som er specialist i arbejdsskader) besked om, at vi har en ny sag til hende. Mellem samtaler med medlemmer og tillidsrepræsentanter forbereder jeg program og workshop til tillidsrepræsentanternes efteruddannelse.