En dag i Jordemoderforeningen – Pernille Thykier

Pernille Thykier er jurist og har været ansat i Jordemoderforeningen i syv år. Hun hjælper primært de jordemødre, der er ansat på det private område.

Torsdag den 4. april 2024

Kl. 8.00-9.00

I morgenroen tjekker jeg mails.

Kl. 9.00 – 11.15

Arrangement med 7. semesters-studerende fra KP. Jeg underviser i reglerne om ansættelse, arbejdstid, barsel, ferie og patientklager. De studerende har en masse gode spørgsmål om risikoen for meget overarbejde, frygten for patientklager og den nye OK-24 med flotte lønstigninger i sigte.

Kl. 11.15 -11.30

En jordemoder har et spørgsmål om en barselsplan, som skal afleveres i morgen – hurtigt spørgsmål og hurtigt svar.

Kl. 11.30 -12.00

Frokost

Kl. 12.00-13.00

Et medlem, der er involveret i en patientklagesag, skal indsende et høringssvar og har sendt sit udkast til foreningens lille klagesagsteam. Vi gennemgår det og hjælper med at få nævnt en måling af CTG, som er vigtig at få med, fordi den tydeliggør jordemoderens korrekte ageren i patientforløbet.

Kl. 13.00 – 14.00

En jordemoder har været i et længere forhandlingsforløb ang. et nyt job, og jeg har sparret med hende flere gange. Nu læser jeg hendes tilsendte kontrakt og foreslår forbedringsmuligheder.

Kl. 14.00 – 15.00

En jordemoder i alm. praksis har ikke fået indbetalt hele sin pension. Jeg kigger lønsedler for syv måneder igennem og beregner hendes tilgodehavende. Efter aftale kontakter jeg lægen og beder dem om at få indbetalt beløbet. Det er ikke ualmindeligt, at lægerne sender sager videre til deres arbejdsgiverforening PLA og så tager jeg sagen direkte videre med en advokat derfra.