En dag i Jordemoderforeningen: Mette Rotesan

I denne udgave af ’Jordemoderen – Tidsskrift for Jordemødre’ kigger vi med i næstforkvinde Mette Rotesans kalender på en tilfældig torsdag. Mette Rotesan er jordemoder på Hvidovre Hospital, hvor hun også tidligere var tillidsrepræsentant. I dag er hun frikøbt fra halvdelen af sine timer på fødegangen til at arbejde som næstforkvinde i Jordemoderforeningen.

Torsdag den 10. august 2023

Kl. 9:00-12:00

Vi har jævnligt forretningsudvalgsmøde mellem forkvinde, næstforkvinde og foreningens direktør. Denne gang er der masser af gensidig orientering og forslag til handlinger mellem Lis, Iben og jeg efter en begivenhedsrig sommer. Især tanker om vores kollegers velbefindende fylder, og vi ønsker at gøre en indsats i forhold til at støtte de nyuddannedes ankomst på arbejdsmarkedet. Robusthedkommissionen kommer snart med sin rapport, og vi forsøgerat være på forkant med, hvad vi forventer, at vi skal kommunikere til medlemmerne omkring den. Til slut planlægger vi næstkommende, ordinære hovedbestyrelsesmøde i starten af september. Hovedbestyrelsen blev konstitueret med nyvalgte medlemmer i juni, og på mødet skal vi have indført foreningens nye hovedbestyrelse i de praktiske formalia og arbejdsgangen frem mod næste overenskomstforhandlinger – OK24. Derudover lægger vi sidste hånd på planlægningen af undervisning i hovedbestyrelsesarbejde.

Kl. 10:00-12:30

Frokost i kantinen. En luksus, jeg ville ønske var alle jordemødre forundt.

Kl. 12:30-13:30

Ideudvikling med redaktøren for ’Jordemoderen – Tidsskrift for Jordemødre’. Vi brainstormer på fagpoltiske ideer. For tidsskriftet er vigtigt og skal både dykke ned i nørdede, fag-faglige emner som vaginal eksploration og fødestole og mere fagpolitiske emner som overenskomster, lønbegreber og de studerendes vilkår.

Kl. 13:45-14:00

Cykler til Islands Brygge, hvor jeg skal til møde.

Kl. 14:00-15:30

Møde med styregruppen i Alliancen for fri abort. Vi planlægger markeringen af den 1. oktober, som er datoen, hvor loven omkring fri abort trådte i kraft for 50 år siden. Alliancens formål er at skabe synlighed og debat omkring abortlovgivningen og derigennem minde om, at lovsikrede rettigheder ikke må tages for givet.

Kl. 15:30

Jeg cykler hjemad, og når familiepligterne er klaret i aften, er der læsning i ’God organisationsledelse’ at hygge sig med.