En dag i Jordemoderforeningen: Mette Busk

I denne udgave af ’Jordemoderen – Tidsskrift for Jordemødre’ kigger vi med i Mette Busks kalender. Mette er jordemoderfaglig konsulent og ansvarlig for Jordemoderforeningens kursusaktivitet. Hun står for planlægning af faglige dag og medlemsmødet. Desuden er hun tovholder for Jordemoderforeningens Bachelorpris og behandler ansøgninger til forsknings- og udviklingsbeholdningens gruppe 2 og 3. Mette arbejder deltid i Jordemoderforeningen og har sin resterede arbejdstid på Rigshospitalets fødegang.

Mandag den 30. oktober 2023

Kl. 8.30-9.15

Møder ind og tjekker mails. I sidste uge holdt jeg en faglig dag for de uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødre, og jeg sender PowerPoint slides fra dagen ud til deltagerne og får betalt regningerne fra kursusstedet og oplægsholderne.

Kl. 9.15-10.00

Hver mandag holder sekretariatet tavlemøde, hvor alle giver en kort orientering om, hvilke opgaver de skal løse i løbet af ugen. På tavlemødet får vi desuden koordineret opgaver, der involverer flere i sekretariatet.

Kl. 10.00-10.30

I dag skal vi sende Jordemoderkaffe med Annika Frida Petersen om de regionale abortsamråd. Vi har ikke et fast lokale til afholdelse af webinarer, så jeg stiller lys og kamera op i et mødelokale.

Kl. 10.30-11.00

Jeg sender Teams-invitationer ud til de medlemmer, som har tilmeldt sig Jordemoderkaffen.

Kl. 11.00-12.15

Vi sender Jordemoderkaffe live. Jeg sørger for alt det tekniske, lukker deltagere ind i mødet, holder styr på spørgsmål i chatten og hjælper deltagere med tekniske problemer, så Lis og Annika kan koncentrere sig om samtalen.

Kl. 12.15-12.45

Frokost

Kl. 13.00-14.00

Jeg holder møde med Jordemoderforeningens juridiske konsulent Pernille Thykier. Vi planlægger, hvilke faglige tilbud Jordemoderforeningen skal tilbyde fagklubben for privatansatte jordemødre i 2024. Pernille Thykier forhandler de privatansatte jordemødres løn og ansættelsesforhold, men fagklubben har også en fælles faglighed, som jeg arbejder på at styrke ved at arrangere faglige dage sammen med fagklubbens bestyrelse.

Kl. 14.00-14.30

Jeg gør optagelsen af dagens Jordemoderkaffe klar til at blive lagt på hjemmesiden, så den kanses af de jordemødre, som ikke havde mulighed for at se med live. Jeg svarer på et sidste par e-mails, inden min arbejdsdag er slut.