En dag i Jordemoderforeningen: Klaus Groth-Andersen

I denne udgave af ’Jordemoderen – Tidsskrift for Jordemødre’ kigger vi med i Klaus Groth-Andersens kalender på en tilfældig tirsdag. Klaus er uddannet cand.scient.pol og er forhandlingschef i Jordemoderforeningen. Klaus arbejder for bedre løn, bedre vilkår og bedre arbejdsmiljø for alle foreningens medlemmer.

Klaus Groth-Andersen

Tirsdag den 28. februar 2023

Kl. 8.00-9.00

Dagen begynder med et virtuelt møde i en sekretariatsgruppe i vores hovedorganisation Akademikerne (AC) om status for de private forhandlinger i OK23. Selvom gennembrudsforliget er landet, er der stadig mange overenskomster, som mangler at blive forhandlet. Stort set alle AC’s medlemsforeninger har private overenskomster i et eller andet omfang, og i denne gruppe mødes vi for at gøre status og dele erfaringer. Jordemoderforeningens private overenskomstforhandlinger er først og fremmest med vikarbureauerne.

Kl. 9-12

Kørsel til Regionshospitalet Gødstrup.

Kl. 12-15.00

Drøftelse med Jordemoderforeningens kreds om strategi for lokal løndannelse. Jordemoderforeningen har en strategi for forbedring af lønnen, som går på flere ben. Et af de ben handler om målrettet at gå efter at hive flere penge hjem gennem lokale og/eller regionale forhandlinger. Mødet handler om at få sat en fælles retning for tillidsrepræsentanternes arbejde og for en samlet henvendelse til regionen.

Kl. 15.30-19

Jordemoderforeningens forkvinde og næstforkvinde kommer til Gødstrup, og vi mødes med medlemmerne. Hen over eftermiddagen og den tidligere aften bliver der talt OK24. Løn, pension, vagtvilkår, arbejdstid, kompetenceudvikling og meget mere bliver vendt, og medlemmernes input kommer med i vores videre arbejde med at formulere kravene til overenskomstforhandlingerne næste år.

Kl. 19-22

Vi kører hjem igen.