En dag i Jordemoderforeningen: Jette Poder

I dette blad skal vi besøge Jette Poders kalender på en tilfældig mandag. Jette er kommunikationsmedarbejder og webredaktør i Jordemoderforeningen. Hun har det IT-tekniske ansvar for mange af foreningens systemer; fx hjemmeside, kursussystem, spørgeskema- og valgsystem og – hvad der fylder meget p.t. – det nye afregningssystem, zExpense. Derudover er Jette sekretær for forkvinde, direktør og hovedbestyrelse. Det er også Jette, der anmelder nye tillidsrepræsentanter til arbejdspladserne.

Jordemoderforeningen 16.09.2021 Bestilt af Anne-Marie kjeldset. © clausboesen.dk
Jette Poder

Mandag den 9. januar 2023

Kl. 9.30-10.00

’Tavlemøde’, hvor alle i sekretariatet mødes fysisk eller virtuelt og fortæller om, hvad de hver især skal lave af væsentlige opgaver i ugen. Her får vi alle et lille billede af, hvad der sker i sekretariatet. Dermed kan vi i højere grad svare på spørgsmål fra medlemmerne.

Kl. 10.30-11.00

Arbejdsmøde med min kollega Anette Engblom om at skaffe de rette aftaler hos Nets, så vi kan få lov til at udbetale til medlemmer, der har haft forskellige udlæg, som Jordemoderforeningen skal honorere.

Kl. 11.30-12.00

Frokost

Kl. 12.00-12.30

Der er p.t. en del spørgsmål om det nye afregningssystem zExpense både på telefon og på mail. Der er også en del samtaler med vores eksterne bogholder. I første omgang har vi måtte fikse nogle midlertidige løsninger, så medlemmerne kunne få dækket deres udlæg.

Kl. 12.30-13.30

Telefonmøde med Peytz, som står bag vores hjemmeside. Der har været forskellige problemer, som vi skal have fod på. Noget af det er problemer, der kun opstår en gang imellem og ikke nødvendigvis lader sig genskabe, hvilket er et IT-mareridt.

Kl. 15.00-16.00

Statusmøde med KIMO, som er vores IT-bureau. Det er dem, der fx yder support til brugerspørgsmål, opretter nye brugere og som jeg kan sparre med om de mere overordnede IT-spørgsmål.