En dag i Jordemoderforeningen – Iben Konradi Nielsen

Iben Konradi Nielsen er direktør i Jordemoderforeningen. I den stilling er hun leder for sekretariatets ansatte, men varetager også en del af foreningens interesser udadtil overfor samarbejdspartnere, politikere og andre interessenter samt indadtil mod foreningens politiske ledelse. Vi har kigget i hendes mødekalender en tilfældig onsdag i november.

Foto: Claus Boesen

Onsdag den 29. november  

Kl. 9.00-9.30

Jeg har et kort møde med en medarbejder om hendes stillingsbeskrivelse og opgaver.

Kl. 10.00-10.30

Vi har online statusmøde om sekretariats flytning til nye lokaler. Mange detaljer skal falde på plads vedr. indretning, møbler og nedpakning, før vi flytter til nytår. Det er en stor opgave, men vi kommer til at få bedre lokaler til en lavere pris, så vi glæder os!

Kl. 11.00-13.00

Vi har samlet en arbejdsgruppe, der skal formulere et politikpapir om jordemødres bidrag og behov i en ny abortlovgivning. Vi ser mange muligheder for at kunne bidrage ind i en styrket rådgivning og har samtidig brug for, at der bliver passet godt på de af vores medlemmer, der arbejder med aborter.

Kl. 13.30-14.00

Holder telefonmøde med en kontorchef fra Sundhedsministeriet forud for 2. behandling af et nyt lovforslag om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde. Vi får en garanti for, at der ikke sker en indskrænkning af virksomhedsområdet.

Kl. 15.00-16.00

Holder møde på Teams med et udvalg af politisk valgte, da der tegner sig et resultat af trepartsforhandlingerne vedr. lønløft til de offentligt ansatte. Vi har hidtil ikke kunnet dele noget fra forhandlingsrummet, og vi glæder os til endelig at kunne løfte sløret for en god aftale for jordemødrene.

Kl. 16.00-16.30

Vi har statusmøde om vores nye introforløb til vicechefjordemødre. Foreløbig har fem nye ledere taget imod tilbuddet om bl.a. ledelsesparring, og vi skal drøfte, om noget