En dag i Jordemoderforeningen: Anette Engblom

Anette Engblom

Onsdag den 17. maj 2023

9:00-9:30

Kontakt til vores IT-support, da vi har problemer med indlæsning af indbetalinger fra medlemmerne. De kan heldigvis hjælpe.

9:30-10:00

Jeg hjælper Dansk Jordemoderfagligt Selskab med registrering af indbetalinger af kontingent, samt udmeldelse af medlemmer som ikke længere ønsker medlemskab. Jeg sørger for, at de udmeldte medlemmer fjernes fra betalingsservice, så de ikke opkræves betaling næste gang.

10:00-11:30

Behandling af ændringer fra medlemmer. Fx registrerer jeg perioder med nedsat kontingent, når et medlem er på barselsorlov uden løn og sørger for at sende kvitteringer til medlemmer. Når et medlem ønsker at melde sig ud, sender jeg besked til vedkommendes tillidsrepræsentant samt kvittering til medlemmet. Jeg registrerer også en række rettelser fra medlemmer, såsom ændringer af arbejdssted og adresse mv.

11:30-12:00

Frokost

12:00-13:30

Kontakt til SKAT. Vi har revision pt., og revisorerne har brug for en kvittering for vores indberetninger af faglige kontingenter med antal og beløb.

13:30-14:00

Udtræk fra medlemssystemet for at finde mailadresser på medlemmer, som er registreret som privatansatte eller privatpraktiserende, men endnu ikke er medlem af en klub for private. Regitze, som er studentermedarbejder, vil sende e-mail til dem for at tilbyde dem at være med i en af vores klubber.

14:00-15:00

Tjek af medlemmer, som er registreret med nedsat kontingent. Jeg sender e-mails til nogle medlemmer for at høre, om det er korrekt, at de stadig skal være på nedsat