En dårlig ide med privat stamcelle-tapning

Sundhedsministeriet fastslår overfor amterne, at det offentlige sygehusvæsen ikke skal tappe navlesnorsblod gratis for forældre – men oprettelse af en national navlesnorsbank skal måske overvejes, foreslår Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det fagligt set er en dårlig idé systematisk at indsamle navlesnorsblod fra nyfødte, så alle fremover kan have deres egen portion at udvinde stamceller fra i tilfælde af sygdom. Det kan derfor ikke betragtes som en opgave for offentligt ansatte jordemødre at tappe navlesnorsblod fra de forældre, der måtte ønske det ved deres barns fødsel. Sundhedsstyrelsen foreslår dog, at man overvejer at oprette en national blodbank for stamceller, men i mere beskeden målestok og baseret på donation.

Sådan lyder konklusionerne i et brev, som Amtsrådsforeningen modtog fra Sundhedsministeriet i slutningen af februar. Amtsrådsforeningen havde bedt om en vurdering fra Sundhedsministeriet i forbindelse med at det private biotekfirma Mesibo i august lancerede en "biologisk forsikrings-ordning" for kommende danske forældre. For 15.000 kroner kunne forældrene få opbevaret en portion navlesnorsblod, indeholdende de løfterige stamceller i en tysk blodbank. Ordningen indebærer imidlertid, at forældreparret selv skal overtale sygehuspersonalet til at tappe blodet over i den medsendte blodpose umiddelbart efter fødslen.

Ingen faglige fordele
Det kontroversielle markedsfremstød skabte en del forvirring på såvel fødegange som amtsgårde rundt omkring i landet: Var det en opgave for det hårdt pressede offentlige sundhedsvæsen at assistere en privat, profitskabende virksomhed? Og i givet fald, på hvilke betingelser?

Sundhedsministeriet bad Sundhedsstyrelsen om en udtalelse om det faglige grundlag for at opsamle navlesnorsblod til barnets eget brug. Her lyder det ordret at "den enkelte person kun i sjældne tilfælde vil få brug for cellerne. Med den eksisterende viden er der – ud fra en medicinsk betragtning – givetvis større behov for adgang til navlesnorsblod fra en anden donor, end for adgang til navlesnorsstamceller fra personen selv, bl.a. fordi personens egne stamceller kan indeholde genetiske defekter".

Mulighed for at forhandle aftale med sygehusene
I svaret lægges der dog op til, at amterne kan bede om at få en bekendtgørelse, der gør det muligt at indsamle navlesnorsblod for firmaet mod betaling. Og der er heller ikke noget til hinder for, at forældre selv medbringer en jordemoder eller bioanalytiker til formålet, forklarer Lone Christiansen, direktør i Amtsrådsforeningens Social- og Sundhedsafdeling.

Der vil først blive taget stilling til Sundhedsministeriets vurdering på et interamtsmøde mellem formændene for amternes sundhedsudvalg i juni. Amtsrådsforeningen har ikke haft kontakt med Mesibo siden efteråret, men vil nu meddele firmaet den foreløbige konklusion, siger Lene Christiansen.Citat:"Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at forældre, der måtte ønske det, selv medbringer en læge, jordemoder eller laborant i forbindelse med fødslen til at tappe navlesnorsblod, forudsat at dette kan ske med det fornødne hensyn til sygehuspersonalets arbejde"

citat fra Sundhedsministeriets brev til Amtsrådsforeningen