En appelsin i jordemødrenes turban?

Forfatter: Forkvinde Lis Munk

Jordemødrene er med i trepartsaftalen om lønløft til udvalgte offentligt ansatte. Og det selvom vi ellers fra start ikke havde været nævnt som en af de grupper, der ville få glæde af aftalen.

Kom det så som en overraskelse for os i Jordemoderforeningen, at jordemødrene endte med at være med? Var det en gave, der dumpede ned i vores skød – helt overraskende?

Nej, tværtimod var det et resultat, vi i den grad havde knoklet for!

Milliarderne, som regeringspartierne allerede annoncerede inden valget, skulle løse en stigende udfordring med rekruttering og fastholdelse i Sundhedsvæsenet. Og det kriterie kan vi i den grad sige ‘tjek’ til. Der er i vores fag i særdeleshed udfordringer med lysten til at forblive i regional ansættelse – og det er helt klart forbundet med belastningen ved at arbejde i det akutte felt og i alle døgnets timer.

Det ved vi selv, og det har vi haft brug for at formidle til omverdenen.

Derfor har vi fremlagt vores perspektiver på, hvad der skal til, for at man kan skabe attraktive arbejdspladser for danske jordemødre. Jeg kan selvsagt ikke tage æren alene, men er dog svært tilfreds med at kunne genkende nogle af Jordemoderforeningens formuleringer i Robusthedskommissionens færdige rapport. Her bliver der reelt for første gang sat ord på belastningen af at gå i skiftende vagter og at arbejde, når resten af Danmark holder fri. Og her bliver det dokumenteret, at jordemødresom faggruppe er blandt dem, der tager allermest del i vagtarbejdet.

I stedet for blot at pege på problemerne, har vi leveret mulige løsninger. Vi har også udfordret retorikken med ’fastholdelse’, for hvem har lyst til at blive fastholdt i noget? Næ, man vil gerne være en del af noget, der fungerer, og hvor ens viden og kundskab bliver brugt og værdsat. Man vil have et arbejdsmiljø, det er muligt at være i både hver dag og alle dage – et miljø man kan være ung og nyuddannet i, hvor man også kan have et familieliv, hvor man kan blive ældre, og hvor erfaring bliver værdsat. Arbejdspladser, hvor det er muligt at fordybe sig i faglige emner, uddannelse eller forskning. Og arbejdspladser, hvor det er muligt at have et varieret arbejdsliv, alt efter hvilken livsfase, man er i – eller helt enkelt efter hvilken person, man er.

Så når der nu faldt penge til jordemødrene ved treparten, til netop at belønne dem, der går ekstra meget i vagt, så er det langt fra ’bare en appelsin, der tilfældigt er faldet ned i vores turban’. Vi får pengene på baggrund af fakta, dokumentation og påvirkningsarbejde, der har givet beslutningstagerne bedre forudsætninger for at forstå problemerne på vores område – og ikke mindst se mulige løsninger.

Er aftalen fra treparten så løsningen på alt? Nix. Der er stadig udfordringer med at få vagtplanerne til at gå op. Der er stadig sparerunder og ansættelsesstop flere steder. Og stadig behov for at vise politikerne, at de skal tage ansvar for jordemødrenes arbejdsmiljø såvel som de kommende familiers sundhed. Vores påvirkningsarbejde er en ‘never ending story’.

Først i det nye år lægger vi hårdt ud med at forhandle en ny overenskomst. Også her vil vi bygge på, at vi har fakta i orden, og at vi vil løsninger, som alle kan leve med og af!

Rigtig god jul og godt nytår.