Effektiv kur mod kvalme

Antallet af indlæggelser for svær graviditetskvalme –
hyperemesis gravidarum – er faldet drastisk, efter at
jordemødrene på Kolding Sygehus’ akupunkturklinik
har specialiseret sig i kvalmebehandling. De hårdt
plagede gravide sætter stor pris på det nye tilbud.

For den lille procentdel gravide, der rammes af den særligt ondartede udgave af graviditetskvalme, hyperemesis gravidarum, har der hidtil været meget lidt hjælp at hente, når diverse kvalmedampende midler og gængse råd om at have knækbrød klar på sengekanten etc. viser sig ikke at have nogen effekt overhovedet.

For disse kvinder, formentlig svarende til 0,5 – 2 procent, er de første måneder af graviditeten ulidelige, kiloene rasler af, og mange må sygemeldes, samtidig med at ingen alligevel tager deres tilstand rigtig alvorligt. Som 35-årige Susanne Møller Randeris for eksempel oplevede det, da hun klagede sin nød overfor en læge i primærsektoren:

– Analysen af min urinprøve viste, at jeg havde forhøjet ketontal, hvorefter han gav mig besked på, at jeg ‘bare skulle være lidt bedre til at spise og drikke.’

Jo, tak for rådet, tænkte Susanne Møller Randeris sarkastisk. På det tidspunkt var hun så stærkt plaget af kvalme og opkast, at fødeindtagelse stort set var en umulighed, og af samme grund havde hun tabt fem kilo i løbet af graviditetens første fire uger.

– I en periode kastede jeg vel op 10-15 gange i døgnet, men det værste var kvalmen, som bare var der konstant, siger hun.

‘Her skal ikke snakkes så meget …’
Susanne Møller Randeris var heldig. Fire uger henne blev hun henvist til behandling på kvindeafdelingen på Horsens Sygehus, hvor et par jordemødre bl.a. giver behandling mod kvalme på baggrund af et obstetrisk akupunkturkursus. Det var dog uden nogen mærkbar effekt, så i uge 7 blev hun visiteret videre til akupunkturklinikken pa Kolding Sygehus, hvor tre jordemødre og en sygeplejerske har specialiseret sig dybere i at behandle patienter med hyperemesis gravidarum ved siden af klinikkens mere gængse tilbud om akupunkturbehandling af lænde- og bækkensmerter, karpaltunnelsyndrom og ødemer.

Jordemoder Lis Klunder, leder af akupunkturklinikken, der har eksisteret siden 2010, forklarer, at patienterne typisk kommer i 6.-7. uge, hvorefter de er i behandling til 15.-16. uge. I sjældne tilfælde er det stadig nødvendigt med en indlæggelse, hvis der er tale om svær dehydrering og heraf følgende mangelsymptomer, men i langt de fleste tilfælde klares behandlingen i dag ambulant på akupunkturklinikken.

– Vi starter gerne med en grundig, indledende samtale for at afdække patientens situation fysisk såvel som psykosocialt. De fleste er ret akutte, når de kommer, og hvis de er meget dårlige, vurderer vi, at her skal ikke snakkes så meget, her skal bare handles, siger Lis Klunder.

Handlingen består i så fald i, at patienten bliver lagt ned og får taget blodprøve, får målt stofskifte- og væsketal – eventuelt også levertal – hvorefter behovet for væsketilførsel vurderes og sattes i værk.

– Akupunkturen benytter sig jo at kroppens ressourcer, så som regel er vi nødt til at have fyldt på, inden vi kan påbegynde den del af behandlingen, forklarer Lis Klunder.

Høj stress-score
Så snart kroppen er modtagelig, starter enten Lis Klunder eller en af hendes kolleger et intensivt behandlingsforløb baseret pa den traditionelle kinesiske akupunkturbehandling, som også bruges mod kvalme hos opvågnings- og kemopatienter. En behandlingsmetode, der er velkendt evidens for.

– Nogle kommer her hver dag til at begynde med, hvis de også skal have tilført væske, og når det er overstaet, kan vi trappe antallet af behandlinger ned til tre, to og til sidst en enkelt gang om ugen, inden de sluses ud senest i uge 20, forklarer Lis Klunder.

Alt efter patientens tilstand og behov suppleres der med en form for oreakupunktur, som også virker kvalmebekæmpende, ligesom punkter på henholdsvis skinneben og fødder bearbejdes. Ofte benyttes samtidig den sakaldte NADA-akupunktur, som virker generelt beroligende og afstressende.

– Det overraskede os, hvor højt de her kvinder lå på en stress-score. De er utroligt påvirkede af ingenting at kunne, hverken på hjemmefronten eller på arbejde, så vi bruger faktisk ret lang tid på den psykologiske del. Særligt i den sidste del af et behandlingsforløb, siger Lis Klunder.

– Næsten halvdelen er sygemeldt, når de starter hos os, men det, der påvirker dem allermest, er, hvis de ikke er i stand til at tage sig af eventuelle større børn i familien. Det får altid tårerne frem, fortæller hun.

Lis Klunder og hendes kolleger råder kvinderne til så vidt muligt at acceptere situationen og lade sig opvarte.

– Vi siger til dem, at de skal leve som prinsessen på ærten. De skal forstå, at de bare ikke kan deltage hverken i madlavning eller indkøb eller ret meget andet i familien. Deres krop skal have ro for at komme sig. Det tager tid, og det er en ret hård hurdle for mange at komme igennem, oplever Lis Klunder.

Fik det bedre fra dag ét
Til gengæld er patienterne utroligt glade for den forståelse, de møder på akupunkturklinikken, ligesom det helt klart hjælper på evnen til at håndtere kvalmen, når man får en indsigt i, hvad det er, der sker i ens krop, fortsætter Lis Klunder.

Ud over at antallet af indlæggelser som følge af hyperemesis gravidarum er aftaget betragteligt på Kolding Sygehus siden 2010, viser erfaringen, at de fleste patienter får det bedre efter en til to måneders behandling.

– De går fra mange opkastninger om dagen til få eller slet ingen, siger Lis Klunder, og at det ikke er helt ved siden af, kan dagens patient pa briksen, Susanne Møller Randeris, bekræfte.

 – Jamen, det har bare været helt fantastisk. Jeg fik det bedre efter dag et på akupunkturklinikken, siger hun.

– De startede med at få min krop til at stresse af, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan jeg var kommet igennem uden, fortsætter Susanne Møller Randeris, der har været sygemeldt fra sit arbejde stort set siden, graviditeten blev konstateret, men nu overvejer at starte så småt op igen i februar.

I dag er hun i 18. uge og under udslusning fra akupunkturklinikken.

– Jeg har stadig dårlige dage, hvor jeg kaster op, men der kan også gå flere dage helt uden, og hvor kvalmen næsten er væk, konstaterer hun og fortæller, at hun også i den grad har adlydt ordren om ikke at røre madlavningen derhjemme.

– Jeg fik at vide, at jeg skulle holde mig helt væk fra køkkenet og bare spise det, der blev serveret, og det har helt klart også hjulpet, siger hun.

Om klinikken

 • Akupunkturklinikken på Kolding Sygehus blev oprettet i 2010 med jordemoder Lis Klünder som leder. Siden er der også åbnet op for behandling i forbindelse med jordemoderkonsultationerne i Vejle og Fredericia. Altså i hele Sygehus Lillebælts optageområde.
 • Foruden Lis Klünder består behandlerteamet af jordemødrene Berit Hagenau og Annie Lyhne samt sygeplejerske Eva Mikkelsen. Alle har en RAB-godkendt akupunktøruddannelse (Registreret Alternativ Behandler).
 • Klinikken tilbyder primært behandling for graviditetskvalme/opkastninger, lændeog bækkensmerter, karpaltunnelsyndrom og ødemer, men kan også behandle angst og uro og medvirke ved rygeafvænning m.m. Gravide med lænde- og bækkensmerter udgør ca. 2/3 af alle patienter og gravide med hyperemesis ca. 1/3.
 • Henvisning til klinikken sker fra egen læge, jordemoder eller fra svangreambulatoriet på Kolding Sygehus.
 • I Region Syddanmark tilbydes også akupunktur mod hyperemesis og bækkensmerter på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og på akupunkturambulatorier på sygehusene i Sønderborg og Haderslev.
 • Det fastslås i regionens fødeplan, at der skal være et tilbud om akupunktur til gravide, og at formålet med behandlingen er at lindre symptomer så vidt mulig uden brug af medicin.

Om hyperemesis gravidar um (HG)

Defineres som en tilstand med svær kvalme og opkastning, der debuterer tidligt i graviditeten, og som ledsages af dehydrering, elektrolytforstyrrelser og ernæringsmæssige mangler. Patienter med HG responderer ikke på almindelige råd og behandling, og vægttab større end 5 % i graviditeten er derfor også et ledsagesymptom.

 • Kvalme forekommer i 50-90 % af alle graviditeter, mens opkastning forekommer hos 25- 50 %. De fleste studier finder en incidens på HG på omkring 0,5-2 %, men en incidens helt op til over 3% er beskrevet.
 • Debuterer typisk før 9. graviditetsuge og remitterer inden 20. uge. Oftest er symptomerne sværest i 9. uge. Hos omkring 10-20 % fortsætter tilstanden igennem hele graviditeten.
 • Et videnskabeligt studie har påvist, at kvinder med HG har et kost- og næringsindtag på under 50 % af det anbefalede daglige behov for gravide.
 • Op til 18 % af patienter med HG opfylder alle kriterier for post-traumatisk stress syndrom. Ikke kun i graviditeten, men også efter fødslen kan der opstå problemer associeret med PTSS. Man bør derfor være særligt opmærksom på evt. behov for psykiatrisk støtte og behandling.
 • Over en tredjedel af de kvinder, der har oplevet HG, ønsker ikke at blive gravide igen. Blandt kvinder, som ringede til en hyperemesis hotline i Amerika og Canada, havde 16,3 % overvejet abort pga. kvalme og opkastninger.
 • Der findes ingen internationale retningslinjer om forebyggende behandling mod HG.
 • DSOG vedtog guidelines for behandling af hyperemesis gravidarum i januar 2013. Behandlingsstrategier m.m. kan læses her: http://dsog.dk/sandbjerg/Hyperemesisgravidarum.pdf

Om årsager og risikofaktorer

Det kendes ikke en bestemt årsag til udviklingen af graviditetskvalme. Meget tyder på, at årsagssammenhængen er multifaktoriel. Blandt teorierne er følgende:

 • Humant choiron gonadotropin (hCG): flere faktorer peger på, at hCG spiller en rolle. For det første forekommer HG hyppigere ved flerflodsgraviditeter og mola, hvor hCG-niveauet er højt. For det andet er der en stærk tidsmæssig sammenhæng mellem stigningen i hCG i starten af graviditeten og debut af HG.
 • Østrogen: kvalme er kendt som en almindelig bivirkning til behandling med østrogener. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at stigningen i østrogen i graviditeten kunne være en del af forklaringen på udviklingen af HG.
 • Gastrointestinale faktorer: meget tyder på, at særlige forhold i mavetarmkanalen under en graviditet spiller en rolle.
 • Helicobactor Pylori-infektion: 90,5% af kvinder med HG er blevet fundet Helicobactor Pylori-positive, mod 46,5% hos en kontrolgruppe. Altså en klar association mellem HG og H. Pylori infektion
 • Føtalt køn: et studie har vist øget sandsynlighed for et hunligt foster hos kvinder indlagt for HG sammenlignet med gravide kvinder i rask kontrolgruppe. Relationen mellem HG og føtalt hunkøn kan muligvis skyldes øget østradiol-koncentration hos moderen ved graviditet med hunlige fostre.
 • Flerfoldsgraviditet: HG ses også hyppigere ved flerfoldsgraviditeter samt ved førstegangsfødende.