DSOG godkender høj dosis Cytotec

Nye retningslinier fra Sandbjerg 1) godkender nu brugen af 50 mikrogram Cytotec til igangsættelse. Ændringen i retningslinierne er et resultat af praksis på fødestederne og af problemer med at få leveret præparatet i mindre doser.

Foranlediget af den heftige debat om Cytotec til igangsættelse af fødsler,blev evidensen for stoffets brug og dets sikkerhed endnu engang gennemgået af de danske obstetrikere, da de samledes til årets Sandbjergmøde.

Denne gennemgang resulterede i en guideline, som giver mulighed for at bruge 25 eller 50 mikrogram som initialdosis ved igangsættelse.

Hvor der i de hidtidige retningslinier står, at "den initiale dosis formentlig bør være på 25 mikrogram", anbefaler fødselslægerne nu, at den "initiale dosis ved vaginal behandling bør være 25 eller 50 mikrogram".

I de nye retningslinier har man desuden valgt at anføre tidligere sectio som en relativ kontraindikation, mens det var en absolut kontraindikation i de tidligere retningslinier.

Guideline ændres ikke
Cytotec er registreret til brug ved behandling af mavesår, men bruges på en række fødesteder i Danmark til igangsættelse af fødsler. Præparatet koster en brøkdel af dinoprostin, som er et beslægtet produkt, der ligeledes bruges til igangsættelse af fødsel. Cytotec fås kun i tabletter à 200 mikrogram – altså i en dosis, der er fire eller otte gange så høj som den anbefalede dosis til igangsættelse af fødsel. En Cochrane metaanalyse fra 2003, der omfatter 62 studier med i alt 9412 kvinder, konkluderer, at en initialdosis på mere end 25 mikrogram kan være associeret med flere bivirkninger og komplikationer end standardmetoder til igangsættelse.

Charlotte Wilken, der er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG, mener ikke, at undersøgelserne taler imod at bruge Cytotec i doser på 50 mikrogram.

– Der er ingen evidens for, at det er farligt at bruge op til 50 mikrogram. Mindre doser er mindre effektive uden at have tilsvarende færre bivirkninger, siger Charlotte Wilken og medgiver, at der også er en rent praktisk begrundelse for, at anbefalingen nu lyder på mellem 25 og 50 mikrogram

– Den dosering vi synes er ideel, kan ikke fremstilles på alle sygehusapoteker, og vi er også nødt til at se praktisk på det, siger lægernes formand, der dog ikke mener, at retningslinierne vil blive ændret, hvis det bliver muligt at fremstille Cytotec i doser på 25 mikrogram.

Ny retningslinie følger praksis
Den mere liberale indstilling til doseringen af Cytotec, der kommer til udtryk i lægernes nye retningslinie, baserer sig også på, hvordan præparatet rent faktisk bruges på danske fødeafdelinger. På halvdelen af de steder, der bruger Cytotec til igangsættelse gives der 25 mikrogram – på den anden halvdel det dobbelte. – Sandbjergguidelines skal også tage hensyn til praksis ude på fødestederne, siger Charlotte Wilken, der allerhelst så, at medicinalfirmaet, der markedsfører Cytotec i Danmark, også fik det undersøgt og registreret til obstetrisk brug. En større dansk fødeafdeling forsøgte for fem år siden at få tilladelse til at afprøve præparatet til igangsættelse med henblik på at få det godkendt til denne brug. Det producerende firma nægtede imidlertid at give tilladelse til forsøget, der dermed måtte opgives.

En nylig henvendelse fra DSOG til Lægemiddelstyrelsen om at få tilføjet på indlægssedlen, at Cytotec kan bruges til igangsættelse af fødsler faldt også negativt ud. Lægemiddelstyrelsen hverken vil eller kan gå ind og tvinge medicinalfirmaet til at udvide indikationsområdet for Cytotec, lød svaret.

Som en konsekvens af at Lægemiddelstyrelsen ikke følger op på bivirkningsindberetninger når Cytote bruges til igangsættelse, anbefaler de nye Sandbjergguidelines, at afdelingerne lokalt registrerer virkning og bivirkning af præparatet.


1) Sandbjerg-guidelines
Alle Danmarks fødeafdelinger er repræsenteret, når de såkaldte Sandbjerguidelines formuleres eller revideres. Guidelines kan ses på www.dsog.dk.