Drift eller udvikling i pressede tider?

Hvad er den rette strategi, når der mangler jordemødre på en arbejdsplads? Er det at holde udviklingsprojekter på et minimum for at sikre, at der er jordemødre nok til driften? Eller skal man netop prøve at søsætte projekter, der kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet, og dermed gøre arbejdspladsen mere attraktiv og på sigt tiltrække flere jordemødre?

Der er nok ikke et entydigt svar, men jeg tror nu mest på det sidste. Derfor fremhæver jeg også ofte for de politikere og embedsmænd, jeg møder, at det er vigtigt at have tillid til ledere og tillidsvalgte, når der fremføres forslag til at omsorg i fødslens tidlige fase. Det betyder bedre kvalitet for kvinderne, men også variation i jordemødrenes arbejde og mere helstøbte forløb både for par og jordemødre. Fokusset på Hvidovre Hospital er et godt bevis på, at ambitionerne findes derude. Også på Hvidovre udfordres de, når der ikke er jordemødre nok. Med en kommende sommer, hvor der stadig er vakante stillinger og ferie, der skal afvikles, samtidig med de traditionelt flere fødsler i sommermånederne, kan ambitionerne udfordres yderligere. Jeg er dog ikke i tvivl om, at taktikken med at dyrke udviklingen også i pressede tider er den rette. Og jeg håber, at ambitionerne på Hvidovre overlever eller genstarter, når sommerens udfordringer stilner af. gøre en arbejdsplads bedre. Også selvom det risikerer at give et negativt resultat på bundlinjen til at begynde med. For at mangle medarbejdere eller have stor udskiftning i medarbejdergruppen koster også.

Hvad skal der så til for at skabe attraktive arbejdspladser, hvor jordemødrene gerne vil arbejde? Der er ingen tvivl om, at en del af svaret er organisering af arbejdet, så der er en palet af vagtformer, der gør det muligt at vælge en variation, som passer ind i ens arbejds- og familieliv. En anden del handler om, at vi som jordemødre skal have mulighed for at arbejde med vores faglighed. Fx bør det være muligt at have tilstrækkelig tid til kontinuitet, så vi kan bygge relationer og tillid.

I dette blads tema fortæller vi om Hvidovre Hospitals nye fokus på fødslens latente fase. Et initiativ, der har ambitioner om at imødekomme de kvinder, som har brug for jordemoderomsorg i fødslens tidlige fase. Det betyder bedre kvalitet for kvinderne, men også variation i jordemødrenes arbejde og mere helstøbte forløb både for par og jordemødre.

Fokusset på Hvidovre Hospital er et godt bevis på, at ambitionerne findes derude. Også på Hvidovre udfordres de, når der ikke er jordemødre nok. Med en kommende sommer, hvor der stadig er vakante stillinger og ferie, der skal afvikles, samtidig med de traditionelt flere fødsler i sommermånederne, kan ambitionerne udfordres yderligere.

Jeg er dog ikke i tvivl om, at taktikken med at dyrke udviklingen også i pressede tider er den rette. Og jeg håber, at ambitionerne på Hvidovre overlever eller genstarter, når sommerens udfordringer stilner af.