Diplom for egen regning

Det er nok de færreste jordemødre, der ligefrem finder fornøjelse i at konflikte, men for to af jordemødrene i Haderslev kom strejken lidt ekstra på tværs.

Karen Margrethe Petersen og Gitte Kendon var begge godt i gang med den sundhedsfaglige diplomuddannelse, da konflikten brød ud den 16. april, og det satte dem i et dilemma med hensyn til, hvorvidt studiet skulle videreføres for egen regning i konfliktperioden, eller om de skulle afbryde uddannelsen lige midt i et afsluttende opgaveskriveri og dermed blive slået tilbage til start på det igangværende modul.

– Jeg har valgt at betale selv, og det har Gitte også, fordi vi ikke kunne overskue at skulle starte forfra, fortæller Karen Margrethe Petersen, der blev instruktionsjordemoder i Haderslev sidste år.

I forbindelse med ansættelsen blev det aftalt med arbejdsgiveren, altså regionen, at Karen Margrethe Petersen skulle tage diplomuddannelsen i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Hun går derfor på 1. modul på CVU Sønderjylland og er netop ved at skrive opgave om, hvordan jordemødre manøvrerer imellem den såkaldt tavse viden og den evidensbaserede viden.

– Det er i høj grad til gavn for de studerende og for min arbejdsplads, at jeg dygtiggør mig på det område, mener hun.

Derfor finder hun det urimeligt, at hun nu skal betale sine uddannelsesdage af egen lomme, så længe konflikten løber. Men sagen er, at Region Syddanmark har afvist at udbetale løn til jordemødre, der ikke er en del af nødberedskabet – hvilket man jo ikke er, hvis man er frigjort til at passe sine studier. Og den anden indtægtsmulighed, strejkeunderstøttelse, er Karen Margrethe Petersen og hendes kollega også afskåret fra, eftersom de jo heller ikke strejker på studiedagene.

– Jeg ved ikke lige, hvordan det dilemma skulle have været løst, men jeg synes, Jordemoderforeningen skulle overveje det for en anden gangs skyld, så andre undgår den klemme, vi nu er havnet i, foreslår Karen Margrethe Petersen.

Hun understreger, at man som jordemoder ellers har gode studievilkår på diplomuddannelsen med betalte studiedage. Det er kun her i konfliktperioden, at nogle kolleger åbenbart er havnet i et lønmæssigt ingenmandsland.