Det tværfaglige gør forskellen

Succesfuld behandling af gravide misbrugere kræver en stor indsats fra et tværfagligt team, som kan støtte den gravide under og efter svangerskabet. Desværre er det netop tværfagligheden som bliver umuliggjort af de aktuelle besparelser i København. Dermed bliver de allersvageste gravide ramt hårdest.

Teksten lægges på snarest muligt