Det skete…

I mange år frem vil der for Jordemoderforeningen være et før og efter 27. april. Et indslag i DR 21 Søndag på denne dato satte en lavine i gang, hvorefter debatten på www.jordemoderforeningen.dk glødede med indlæg fra vrede jordemødre. Lillian Bondo og hovedbestyrelsen forsøgte at forklare og medierne fulgte interesseret med i hovedbestyrelsens udmeldinger og i de interne uroligheder i foreningen.

27. aprilKlokken 12.33: Alle tillidsrepræsentanter modtager en mail fra hovedbestyrelsen med opfordring til at genforhandle nødberedskaberne på konsultationsområdet.

Klokken 20.30: Alle i lederkredsen modtager på mail kopi af ovenstående mail.

Klokken 21.00: Lillian Bondo medvirker i DR 21 Søndag. Indslaget efterlader fejlagtigt det indtryk, at Jordemoderforeningen har trukket sig fra strejken. www.jordemoderforeningen.dk er efter indslaget i DR 21 Søndag i perioder nede på grund af mange besøgende.
28. aprilPolitiken skriver om Jordemoderforeningens opfordring til at genforhandle nødberedskaberne under overskriften: ’Jordemødre: Konflikten kan koste liv’.

Klokken 7.00: Lillian Bondo fortæller i TV2 News og TV2 Radio, at Jordemoderforeningen ikke har trukket sig fra strejken, men blot lægger op til en genforhandling af nødberedskaberne.

Klokken 10.00: Hovedbestyrelsen præciserer på www.jordemoderforeningen.dk, at der fortsat strejkes på landets fødesteder.

Klokken 13.00: Hovedbestyrelsen uddyber situationen på www.jordemoderforeningen.dk: ”Det er uhyre vigtigt for os at understrege, at vi ikke har trukket os fra strejken — og heller ikke agter at gøre det. Vi stiller stadig krav om en lønforhøjelse på minimum 15 procent og nedsættelse af en ligelønskommission. Vi er fortsat i konflikt samen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet og vil aktionere sammen med dem”.

Hele dagen: Jordemoderforeningen bliver kontaktet af en lang række medier, der vil have uddybet Lillian Bondos udtalelser i tv aftenen forinden.

Debatten på www.jordemoderforeningen.dk gløder (se siderne 4-6 i dette blad)
29. aprilFlere medier skriver om jordemødrenes strejke. Gratisavisen 24 timer: ”Jordemødre raser over, at deres forbund neddrosler konflikten”. ”Heldigvis har vi stadig arbejdspladser, som kan stille et større nødberedskab og fortsat konflikte (citat Lillian Bondo)”. Berlingske Tidende: ”Jordemødre strejker fortsat — men opfordrer til, at der ses på nødberedskabet”. Nyhedsavisen: ”Jordemødre er langt fra de eneste strejkende, som er bekymrede for deres patienters helbred. Flere faggrupper har ligesom dem udvidet nødberedskabet…”

Klokken 22.00: Lillian Bondo svarer i et indlæg på www.jordemoderforeningen.dk på spørgsmål fra debatten og uddyber hele forløbet fra søndag aften. Lillian Bondo skriver også, at ”de mange ord om udmeldelser påvirker mig selvfølgelig meget og giver mig anledning til at overveje, om foreningen er bedre tjent med et skift af formand”. Lillian Bondo skriver videre: ”Mine overvejelser munder ud i en opfordring til, at alle medlemmer, der helst ser mig gå, selv tager initiativ til, at processen går i gang, også ud over indlæg på hjemmesiden”.

Debatten på www.jordemoderforeningen.dk fortsætter.
30. aprilLillian Bondo udtaler til Ritzau, at hun ikke agter at forlade formandsposten: ”Hvis folk synes, at jeg skal gå, så må de sætte det i gang,” siger hun.

Klokken 18.35: I en artikel På Jyllands Postens netavis præciseres det, at jordemødrene fortsat er i strejke: ”Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondos optræden i tvprogrammet 21 Søndag har udløst forvirring blandt både gravide og fødende. Mange forstod, at landets jordemødre nu måtte opgive at strejke. Men formandens budskab var, at foreningen anbefalede fødegangene at opgradere nødberedskabet, så man igen kunne tilbyde konsultationer til gravide. Hvis det ikke kunne lade sig gøre, anbefalede foreningen, at man genoptog arbejdet.” De ti fødesteder, der er undtaget, nævnes. Samme historie findes i den trykte udgave af avisen den 1. maj.

Klokken 19.00: DR Radioavisen omtaler den interne konflikt i Jordemoderforeningen.

Klokken 20.00: Jordemoderforeningen udsender pressemeddelelse med status på strejken: Der er fortsat strejke på to ud af tre fødesteder.

Klokken 23.00: Danmarks Radio retter, på opfordring af Jordemoderforeningen, en nyhed på deres netside, hvor af det fremgik, at Lillian Bondo fejlagtigt udtalte i DR 21 Søndag, at jordemødrene havde trukket sig fra strejken. DR retter det, efter at have gennemlyttet indslaget, til: ”Der er ballade blandt jordemødrene efter at formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, i 21 Søndag ved en fejl fik efterladt det indtryk, at jordemødrene måske ville trække sig fra konflikten”.

Debatten på www.jordemoderforeningen.dk fortsætter.
1. majJordemødrene har en yderst velbesøgt bod i en regnvåd fælledpark (se nedenfor).2. majLillian Bondo står for dagens kronik i Berlingske Tidende. Under overskriften ’Lav løn på grund af køn’ redegør Lillian Bondo for en række faktorer, der påvirker lønnen — hvis man altså er en mand.