Det sker frem til OK05

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet at afholde syv regionale debatmøder, hvor alle medlemmer opfordres til at deltage og give deres mening til kende om de temaer, som Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet har valgt og om krav i øvrigt til OK 2005.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet at afholde syv regionale debatmøder (se box nedenfor), hvor alle medlemmer opfordres til at deltage og give deres mening til kende om de temaer, som Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet har valgt og om krav i øvrigt til OK 2005. På møderne deltager landsformand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard.

Derudover vil der være mulighed for at give sin mening til kende på jordemoderforeningens hjemmeside, hvor der er en særlig debat om OK 2005.

Endelig bestemmer den enkelte kreds selv, hvordan man i øvrigt vil håndtere kravsindsamlingen; ved lister på arbejdspladsmøder, via e-mail eller på anden vis. Lederne opfordres til at koordinere krav gennem lederkredsen eller evt. sende eller maile krav direkte til Jordemoderforeningen.

Fristen for indsendelse af krav til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse er den 20. april. Allerede på hovedbestyrelsens møde den 26. april skal foreningen have afklaret, hvilke krav man den 15. maj vil aflevere i Sundhedskartellet til fælles forhandling.

Som det fremgår, er der ikke garanti for, at alle krav, som jordemødrene måtte foreslå, kommer frem til arbejdsgiverne. Der vil ske en vurdering af, hvad der er muligt og hvilke prioriteringer, der skal ske, for at vi fortsat er en målrettet og troværdig forhandlingsmodpart.

Det er hovedbestyrelsen, som afvejer og prioriterer kredsenes/jordemødrenes krav og Sundhedskartellets forhandlingsudvalg, som tilsvarende afvejer og prioriterer, hvad der skal være fælles krav og hvad der henvises til at være organisationens specielle krav.

Sundhedskartellets forhandlingsudvalg består af organisationernes formænd – herunder landsformand Lillian Bondo – så Jordemoderforeningen sidder med ved bordet, når det afgøres, hvilke generelle og specielle krav, der skal fremsættes.

Hvis arbejdsgiverne skal finde det interessant at forhandle noget særligt for Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet, er det imidlertid vigtigt:

  • at formulere få, enkle, men væsentlige krav og så vidt muligt fælles krav,
  • at forhandle flest mulig krav i fællesskabet og
  • at stå sammen om disse krav gennem hele forhandlingsforløbet

Og det er Jordemoderforeningen og Sundhedskartellets øvrige organisationer indstillet på. God debat og på gensyn til de regionale møder! Regionale debatmøder om OK 05

DeltagerkredseDatoKlSted
Sønderjylland og Ribe1. april 0416.00Haderslev Jordemodercenter, Simmerstedvej 1
Storstrøm, Roskilde og Vestsjælland2. april 0410.00Ringsted Sygehus, den gamle kantine
Fyn og Vejle13. april 0416.00Rytterkasernen i Odense, Ryttergade
København, Frederiksberg og H:S14. april 0416.30KAS Herlev, Store konferencerum
Ringkøbing og Århus15. april 0410.00Silkeborg Centralsygehus, mødelokale 2
Viborg og Nordjylland15. april 0416.00Jordemoderskolen, Selma Lagerløfs Alle 2, Aalborg, lokale 150
Bornholm23. april 0413.00Spørg kredsformanden

9. marts:
Debatoplæg i Tidsskrift for Jordemødre - debatten om Overenskomsten åbnes på jordemoderforeningens hjemmeside

23. marts
Konference for tillidsrepræsentanter i Sundhedskartellet (SHK)

April
Regionale møder (se box)

20. april
Krav fra kredse og arbejdspladser skal være Jordemoderforeningen i hænde

26. april
Hovedbestyrelsen udtager krav

15. maj
Jordemoderforeningens krav sendes til Sundhedskartellet

August
Fælles HB-møde for SHK-organisationerne

1. september
Forhandlingerne med arbejdsgiverne begynder

februar - marts 2005
Forhandlingerne skal være afsluttet inden 31. marts 2005, hvor overenskomsterne udløber. Hvis der ikke er opnået enighed vil der med en måneds varsel kunne iværksættes konflikt.Hvis der er opnået resultat vil der i marts måned blive gennemført urafstemning i henhold til Jordemoderforeningens vedtægter.

1. april 05
ny overenskomst