Det ser godt ud på cv’et

Glæden ved at skrive og lysten til at beskæftige sig med sit fag på en anderledes måde var årsag til, at en nyuddannet jordemoder reflekterede på et opslag fra Forældre og Fødsel.

Jordemoder Signe Dam Andersen har altid været glad for at skrive. Så da brugerorganisationen Forældre og Fødsel søgte en frivillig, der kunne levere faglige artikler til deres månedlige nyhedsbrev*, blev hun straks interesseret.

– Jeg har altid været glad for at læse, skrive og formidle, så da jeg så opslaget, kontaktede jeg Birgitte, der er formand for foreningen, fortæller hun. Opgaven består i, at Signe Dam Andersen hver måned skriver en faglig artikel til foreningens nyhedsbrev. Samarbejdet mellem en frivillig faglig skribent og Forældre og Fødsel er ganske nyt, og det er den første artikel, som Signe Dam Andersen netop er ved at lægge sidste hånd på. Emnet vælger hun selv, men hun var ikke så meget i tvivl om, hvad det første skulle handle om: Igangsættelse af fødsel alene fordi kvinden er gået over den fastsatte terminsdato.

– Jeg vil gerne være med til at give forældre ekstra værktøjer og nuancere den information, som de får, når de skal træffe et valg. Vi er ikke altid lige gode til at få givet informationen om de forskellige tilbud i svangreomsorgen, siger Signe Dam Andersen, der skriver artiklen vel vidende, at der ikke er fuld overensstemmelse i holdningerne mellem fagfolk om nytten af at tilbyde igangsættelse rutinemæssigt. Et nyligt publiceret dansk review af tre jordemødre om fordele og ulemper ved igangsættelse på grund af overbåren graviditet når med i Signe Dam Andersens første faglige artikel, som udkommer med nyhedsbrevet den 1. november.

– Brugerne må gerne vide, at der ikke nødvendigvis er faglig enighed, men de skal have indsigt i fordele og risici, så de kan træffe et informeret valg, siger Signe Dam Andersen, der også tænkte taktisk, da hun besluttede at melde sig som frivillig skribent.

– Jeg vil gerne sætte min faglighed i spil på andre måder, og det kan jeg her, hvor jeg skal formidle komplekst stof skriftligt til brugerne. Men jeg gør det mindst lige så meget for min egen skyld, for det ser godt ud på CV’et, når man kan vise, at man har beskæftiget sig med sit fag på en anden måde og uden betaling, konstaterer den unge jordemoder.

*Læs om Forældre og Fødsels nyhedsbrev på www.fogf.dk 

Se også de øvrige artikler om frivillighed

Frivilligt
Fire ud af ti i Danmark er frivillige. Det kan være i idrætslivet, i en boligforening, i en forening eller i en frivillig organisation. Både kommuner og regioner samarbejder i stigende grad med frivillige organisationer. Særligt på det sociale område og på sundhedsområdet er der set en stigning i samarbejdet mellem offentlige institutioner og frivillige foreninger og organisationer. I nogle tilfælde er der tale om formaliserede partnerskaber mellem for eksempel en region og en civil organisation eller også kan der være tale om, at en offentlig institution henviser borgere til organisationer med frivillig arbejdskraft.

De frivillige er i gennemsnit 49 år. Borgere mellem 30-39 år og over 70 år tegner sig for den største del af de frivillige på det sociale område. Muligheden for at hjælpe andre og gøre en forskel er den vigtigste motivationsfaktor for at være frivillig. At det er sjovt, man danner netværk, er i et fællesskab, man udvikler sig personligt, lærer nyt og bruger sine faglige kompetencer, hører også med til motivationsfaktorerne. Blandt de yngste frivillige er muligheden for at styrke cv’et og jobmulighederne også en væsentlig faktor.

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde