Det sagde partierne

Rød og blå blok er enige om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen skal overholdes. Men ikke om regionerne har økonomisk mulighed for, at det så også sker. Jordemoderforeningen spurgte de opstillede partier ved valget om, hvilke tilbud, de vil give kommende familier

I den allersidste slutspurt før folketingsvalget den 15. september lancerede S og SF et udspil, der skal give flere penge til svangreomsorgen. De to partier vil give flere penge til regionerne, der har ansvaret for den del af svangreomsorgen, der handler om tilbud i graviditeten, ved fødslen og i den første tid efter fødslen indtil den kommunale sundhedspleje tager over. Ifølge udspilet vil det komme til at koste 100 millioner kroner at sikre hjemmebesøg af en jordemoder efter ambulant fødsel, ret til overnatning på patient- eller barselhotel, hvis kvinden ønsker det og tilbud om forældre- og fødselsforberedende undervisning til førstegangsfødende.

De to partier har i forvejen holdt tidligere sundhedsminister Bertel Haarder til ilden med talrige spørgsmål om tilstanden ude på fødeafdelingerne. Oppositionens stædige fastholden i gravide og fødendes rettigheder resulterede i, at ministeren bad Sundhedsstyrelsen om at undersøge, hvor langt regioner og kommuner er kommet med at udmønte styrelsens anbefalinger på området. Statusrapporten lå klar i maj 2011 og konkluderede, at der blandt andet var rum for forbedringer i det forældre- og fødselsforberedende tilbud, i omsorgen for familien efter ambulant fødsel og i tilbuddet om efterfødselssamtale, som er stort set ikke eksisterende i den form, som skitseres i anbefalingerne.

Jordemoderforeningen spørger
Da valget til Folketinget var udskrevet, skrev Jordemoderforeningen til alle opstillingsberettigede partier for at høre, hvordan de mener, at kvaliteten i svangreomsorgen skal sikres og om hvorvidt det fortsat skal være regionerne, der står for driften af sygehusene. Alle partier afså tid til at svare på en række spørgsmål – bortset fra Venstre og Liberal Alliance.

Partierne i blå blok, bortset fra Kristendemokraterne, ser nedlæggelse af regionerne som en del af løsningen på manglerne i svangreomsorgen, men er enige i, at anbefalingerne skal overholdes.

”Vi har en klar forventning om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger efterleves”, skriver Konservative i deres svar. Konservative går ikke ind for at give den gravide og fødende faste rettigheder med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

”Men de skal have de rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt”, siger Konservative, der også i Folketingets sundhedsudvalg tidligere har givet udtryk for, at regionerne allerede har fået penge til at løfte opgaven.

”Når der efter regionernes nedlæggelse indføres et ensartet tilbud til alle gravide i hele landet, vil de gravide naturligvis have ret til det tilbud, som besluttes”, skriver Dansk Folkeparti i sikker forvisning om, at regionernes dage er talte.

En fødepakke
Både S, SF og delvist Radikale Venstre er indstillet på at sammensætte en fødepakke, der sikrer et minimum af rettigheder til gravide og fødende.

”Ja, det vil vi. Vi har brugt ordene ”at gøre anbefalingerne til vejledninger, så de bliver mere bindende for regioner og kommuner”, skriver Socialdemokraterne i deres svar.

”Alle kvinder har ret til et familie- og fødselsforberedelsesforløb samt tilknytning til jordemoder”, hvis det står til SF.

”Radikale Venstre har en klar ambition om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. Vi er desuden villige til at se nærmere på, om der skal indføres en decideret rettighed, skriver de radikale.

”Vi mener, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger bygger på et rigtig godt fagligt arbejde. Derfor bør de også være bindende for regionerne”, skriver Enhedslisten i deres svar.

Dialogen med partierne i forbindelse med valg til Folketinget 2011 kan ses på Jordemoderforeningens hjememside