Det handler om tilknytning

Tilknytning mellem mor og barn starter allerede i graviditeten. Derfor er Køge Kommunes familierådgivning også for gravide med særligt behov for støtte.

Alle, der er ansat i Elmehuset, er først og fremmest familiebehandlere. Men de er også sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, lærere, socialpædagoger, psykologer eller har en anden sundhedsfaglig baggrund. Det centrale er den fælles grundlæggende opfattelse af, at alle forældre har ressourcer, og gør deres bedste for at være gode forældre, og af at arbejdet i huset bygger på viden om, at udvikling foregår i relationer med andre og gennem sproget.

Elmehuset er Køge Kommunes tilbud til forældre, der af den ene eller den anden grund har brug for ekstra støtte. Det kan være lige efter fødslen, hvor opgaven med at være forældre måske er større og mere overvældende end forventet. Eller hvor forældrene ikke oplever den kontakt med barnet, der skal til for at kunne læse det spæde barns signaler. Elmehuset er også åbent for familier, hvor et barn (op til seks år) viser tegn på mistrivsel og er et tilbud til forældre og børn, der ikke bor sammen, men er sammen ved støttet samvær. Elmehuset blev åbnet i 2007 og er tænkt som en foranstaltning for at undgå anbringelser af børn.

Jordemoderen bed sig fast
Tilknytning går igen som et kodeord i det arbejde, som blandt andre jordemoder Lotte Rex, indgår i. Hun blev ansat i Elmehuset i slutningen af 2013 efter at have haft et godt øje til stedet et stykketid. Interessen for at arbejde med sårbare gravide og familier stammer fra arbejdet som jordemoder ved Næstved Sygehus.

– Der mødte jeg mange sårbare familier og jeg blev grebet af det arbejde, så da de søgte en terapeut i Elmehuset, ringede jeg, og spurgte, om de måske ville ansætte en uden terapeutisk uddannelse, men med en jordemoderuddannelse, fortæller Lotte Rex. Det blev ikke til en ansættelse i førsteomgang.

– Men jeg bed mig vist fast og sagde til Signe, at hun meget gerne måtte ringe til mig, hvis der blev et andet job, fortæller Lotte Rex med et grin.

Og det blev der. Efter efterårsferien i 2013 ringede Elmehusets leder, Signe Helt, og tilbød Lotte en ansættelse. Hendes uddannelse som jordemoder var et plus i det arbejde, som stedet var i gang med, nemlig oprettelse af grupper for gravide.

I dag arbejder Lotte Rex med de gravide sammen med sundhedsplejerske Jane Laursen, der også er ansat på stedet.

– Jeg er ikke ansat som jordemoder. Og jeg laver ikke jordemoderarbejde i den forstand, at jeg lytter hjertelyd og sådan noget. Hvis der er nogen af de gravide, der har brug for det, så sender jeg dem videre til deres jordemoder på sygehuset eller til egen læge, fortæller Lotte Rex.

I gravidgruppen handler det meget omat udvikle og styrke den gravides tilknytning til barnet allerede inden fødslen. Tilknytningen starter allerede i graviditeten og det er hensigtsmæssigt at begynde at arbejde med mor-barn-tilknytningen omkring 20. uge.

– Jordemødre taler ikke så meget om tilknytning, men det er jo tilknytningen, vi er inde og styrke, når vi spørger den gravide kvinde, om hun kan mærke barnet eller når vi spørger faderen, om han nogengange prøver at mærke spark, siger Lotte Rex, der mener, at jordemødre kanvære lidt berøringsangste, når de møder en kvinde i konsultationen, som kan have brug for hjælp.

– Vi vil gerne se det bedste i de mennesker, vi møder. Men barnet skal i centrum, og hvis vi har en anelse om, at kvinden eller familien trænger til hjælp, så har vi pligt til at indberette det til kommunen, siger Lotte Rex. Og det er ikke nok at ringe til en socialrådgiver. Der skal skrives en underretning til de sociale myndigheder.

– Men det er jo ikke det samme som, at det kommende barn skal tvangsfjernes, understreger Lotte Rex, der meget gerne vil i kontakt med jordemødrene på Roskilde Sygehus, hvor de fleste af optageområdets gravide føder. Også på sygehuset er der en særlig indsats for de sårbare gravide. Den kommunale og den regionaleindsats kunne med fordel koordineres, vurderer Signe Helt.

– Vi kunne udvikle samarbejde med jordemødrene primært i Roskilde og vi har planer om at mødes med dem, men har ikke fået gjort det endnu, erkender lederen, der, sammen med sundhedsplejerske Jane Laursen, har oplevet gravide, der er stressede over at skulle følge tilbud både på fødestedet, i Elmehuset, jobcenteret eller andre steder.

– Og stress påvirker barnet, så det er ikke godt, siger Signe Helt.

Samtale og samvær
Lotte Rex arbejder ikke kun med de gravide i Elmehuset, men også med familier, der kommer i huset til forskellige former for terapi med udgangspunkt i den enkeltessituation. Det er ikke altid, at samtaleterapi er nok, så kan andre former med mere fysisk aktivitet tages i brug.Der er også mulighed for, at op til seks familier bor i kortere eller længere perioder på stedet for at lære at få en hverdag til at fungere både på det praktiske og det følelsesmæssige område. Lotte Rex og de øvrige ansatte arbejder på skift om aftenen, hvor de arbejder med familierne i deres små lejligheder.

– I aften skal jeg i aftenvagt, og være sammen med en af vores gravide. Jeg vil tale med hende om, hvordan hun mener, at barnet har det i dag og om fødslen, der er nært forestående. I en anden familie, der bor her, arbejder vi udviklingsstøttende i forhold til familien. For hver enkelt familie ligger der er plan og et mål, der altid er aftalt sammen med familien, fortæller Lotte Rex.

Fakta om Elmehuset

  • Elmehuset er Køge Kommunes tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år , der har udfordringer med at få familielivet til at, samt til sårbare gravide.
  • Elmehuset har forskellige behandlingstilbud samt vejledning og støtte til at håndtere dagligdagen med de udfordringer, det giver dem.
  • Elmehuset tilbyder både dagog døgnbehandling.
  • Elmehuset har en efterfødselsgruppe, der er en samtalegruppe for nybagte mødre, der har vedvarende følelsesmæssige reaktioner, som påvirker samspillet med barnet.
  • Elmehuset har mulighed for at tilbyde familier at bo i kortere eller længere perioder, hvis familien har brug for at være i et koncentreret behandlingsforløb for at blive guidet, vejledt og rådgivet i dagligdagen