“Det handler om at bidrage med det, vi kan”

Jordemoderforeningen har indgået aftale med den liberianske jordemoderforening om et formaliseret samarbejde: Twinning. Danske jordemødre får mulighed for at deltage i projektet.

Målet for det twinning-projekt, som Jordemoderforeningen netop har sat i søen sammen med den liberianske jordemoderforening, er udveksling af ideer og viden, samt styrkelse af både organisationerne og deres medlemmer. Det er jordemødrenes verdensorganisation, ICM, der har introduceret twinning.

ICM beskriver twinning som ”tovejskommunikation og udveksling mellem to jordemoderforeninger, til gavn for begge”. Et af de essentielle karakteristika ved twinning er, at ingen kun er giver eller modtager i relationen. Parterne bidrager med det, de kan, i en gensidig relation.

Kit Dynnes Hansen og Emma Fleming er initiativtagere til et dansk-liberiansk projekt med udgangspunkt i ICM’s definition af twinning. De er for nylig vendt hjem fra Liberia, hvor de besøgte Liberian Midwives’ Association og sammen med dem definerede projektet og lagde rammerne. Første skridt handler om rekruttering af de danske og liberianske jordemødre, der skal indgå i makkerskaber. Planen er at danne tyve sæt twins. Alle medlemmer af Jordemoderforeningen kan blive twin (se faktaboks).

– De tyve jordemødre vælges på baggrund af et spørgeskema, som vi beder ansøgere om at udfylde, fortæller Kit Dynnes Hansen, der sammen med Emma Fleming og Jordemoderforeningens formandskab udgør bestyrelsen i Sustainable Midwifery, der er navnet på den forening, der står bag projektet.

At blive twin kræver ikke særlig indsigt i internationale forhold. Men lysten til at engagere sig og til at se sit fag i en anden sammenhæng og fra en anden vinkel er gode forudsætninger for et vellykket twinning-forløb.

– Hvis man vil ind i det her, så skal man være klar til at flytte sig, og man skal være indstillet på at lægge kræfter og tid i det. Men hvis man er vant til at arrangere og tage initiativer, så er her en fin anledning til store oplevelser og faglig udvikling, siger Kit Dynnes Hansen, der bliver den danske koordinator af de sæt af twins, som kommer til at blive dannet. Kit Dynnes Hansen er afdelingsjordemoder på Hvidovre Hospital og har besøgt både Sierra Leone og Liberia flere gange.

Emma Fleming er leder af det samlede twinning-projekt. Hun er i øjeblikket ved at afslutte sit kandidatspeciale i Socialvidenskab og Internationale Udviklingsstudier på Roskilde Universitet, hvor hun undersøger resultaterne af et tidligere twinning-projekt mellem jordemoderforeningerne i Holland og i Sierra Leone.

– Som twin får du mulighed for at reflektere over din profession og over den virkelighed, som du arbejder i som jordemoder. Du ser andre måder at gøre ting på, får nye perspektiver og etablerer handlekompetencer, siger Emma Fleming. Hun foreslår, at hvis man er kørt lidt fast i jobbet, så giver twinning en mulighed for at løsne op og se nye muligheder.

Twins bliver så vidt muligt sammensat således, at beskæftigelse og interessefelt matcher. Undervisere vil eksempelvis blive matchet med undervisere og jordemødre med interesse for barsel med jordemødre med samme interesse.

Også store forskelle
Danmark har en af verdens laveste forekomster af mødre- og børnedødelighed, mens Liberia er et af de lande, hvor flest kvinder og børn dør i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver 100.000 kvinder der føder i Liberia, dør 1.392 kvinder, og den neonatale mortalitetsratio ligger på 27 pr. 1.000 levendefødte.

De forhold, som henholdsvis danske og liberianske jordemødre arbejder under, er på mange måder forskellige. Men der er en række lighedspunkter, der gør et twinning-projekt relevant.

– Jordemoderfaget er universelt. Vores materielle forhold er meget forskellige, men vi har en fælles forståelse for faget og fagets rolle for at sikre sundhed til mødre og børn og reproduktiv sundhed til alle, siger Kit Dynnes Hansen. Selvom goderne er meget uens fordelt mellem det fattige afrikanske land og det rige nordeuropæiske land, så indgår de to lande på lige vilkår i twinning-projektet.

– Vi kommer ikke med en pose penge, og det ville de afrikanske jordemødre også gerne have sig frabedt. Men vi har et meget forskelligt materielt niveau, så vi skal tænke i at undgå et skævt magtforhold i relationerne, siger Emma Fleming. Til gengæld tror Emma Fleming, at vi kan have gavn af den stolthed, de liberianske jordemødre føler over for deres fag.

– De føler hver dag, at de gør en forskel, fordi de ved, at deres arbejde betyder forskel på liv og død for kvinderne og børnene, siger hun.

– Det handler om at bidrage med det, vi hver især kan. De liberianske jordemødre har naturligvis en stor interesse i at nedbringe dødeligheden, og det kan vi måske bidrage med ved at udveksle viden og forskningsresultater, siger Emma Fleming. Adgang til internettet kan være lidt af en kamp i store dele af Afrika, og derfor downloader jordemødre ikke bare lige de nyeste forskningsresultater. Den vigtigste digitale kommunikationsform er telefonen, der er meget udbredt på kontinentet.

Twinning handler også om troen på værdien af tværkulturelt samarbejde.

– Vi lever i en tid, hvor vi ofte bliver påvirket til at tro, at det er vanskeligt at samarbejde med mennesker med andre kulturelle baggrunde, og vi ser mange mure blive bygget op. Netop derfor er denne form for samarbejde vigtig, da man får lov til at arbejde tæt sammen med andre, der er meget forskellige fra en selv. Her vil du kunne være med til at rive mure ned, siger Kit Dynes Hansen.

Tredelt projekt
Twinning-projektet er et tredelt projekt, hvor første del er, at samarbejdet mellem de to foreninger formaliseres i et fællesskab. Anden del er, at der dannes 20 sæt twins på tværs af de to lande, og tredje del er, at der kommer til at foregå aktiviteter lavet af twins i begge lande.

De lokale aktiviteter skal blandt andet være med til at skabe de økonomiske muligheder for kontakt. Twinning-projektet er ikke finansieret på forhånd, og de enkelte deltagere står selv for at skaffe penge gennem indsamlinger, støttearrangementer og fonde. Omfanget af aktiviteter i projektet kommer således til at afhænge af det økonomiske fundament, som det lykkes at tilvejebringe.

Formidling af projektet og de erfaringer, der opnås, skal prioriteres højt, forestiller de to initiativtagere sig.

– Erfaringerne og glæden fra projektet skal meget gerne formidles videre til vores kolleger rundt om i landet, siger Kit Dynnes Hansen, der sammen med Emma Fleming i de kommende måneder tilbyder at komme ud på arbejdspladser for at fortælle om turen til Liberia og om projektet.

Emma Fleming refererer til erfaringer fra det netop afsluttede projekt mellem Holland og Sierra Leone:

– Jordemødre beskriver en øget stolthed over deres fag, og at de har fået en samhørighed som gruppe og større internationalt udsyn. Sammenholdet i foreningerne er også blevet større, og der er en øget forståelse for sammenholdets betydning, siger hun.

Faserne
Udfordringerne i de to jordemoderforeninger i henholdsvis Liberia og Danmark har mange lighedspunkter. I begge lande arbejdes der for større anerkendelse af professionen og bedre karriereveje for jordemødrene. På de interne linjer søger begge foreninger at engagere medlemmerne i faglig udvikling og i fællesskabets muligheder.

Første fase af projektet, hvor twins udvælges og sammensættes, kommer til at foregå frem til sommer. Herefter vil der blive afholdt halvårlige workshops i de to lande. Den første workshop i Danmark finansieres af Jordemoderforeningen. I de efterfølgende tre til fire år, som projektet er planlagt til at vare, er det målsætningen, at deltagerne sammen formulerer projekter og gennemfører dem. Det økonomiske fundament, som projektets aktiviteter, fondsansøgninger mv. kan skabe, vil være afgørende for, om deltagerne i de to lande kommer til at mødes til workshops, kongresser eller lignende. 

Twinning Liberia - Danmark
Projektets mål er:

  • Forbedret kommunikation både internt og eksternt. I Danmark er målet bl.a. at jordemødre bliver bedre til at kommunikere om nationale og internationale problematikker i relation til reproduktiv sundhed. I Liberia vil man arbejde på at skabe et nyhedsbrev til alle medlemmer.
  • Øget mulighed for uddannelse af ledere og af medlemmer. En indsats herfor gøres på Women Deliver konferencen, der afholdes i København i maj. Her er Jordemoderforeningen vært ved en workshop sammen med ICM og UNFPA med deltagelse af unge jordemødre og med fokus på ledelse.
  • Styrke medlemsaktiviteter • Styrke anerkendelsen af jordemoderprofessionen

Søg om at blive twin

  • Alle medlemmer af Jordemoderforeningen kan blive twin.
  • Hvis du vil i betragtning til at blive twin, så skriv til sustainablemidwifery@yahoo.com, hvorefter du vil blive kontaktet
  • Det kræver medlemskab af Sustainable Midwifery* at blive twin
  • Udvælgelsen foretages af Sustainable Midwiferys bestyrelse
  • Aktiviteter i twinning-projektet er ikke finansieret. Det forventes at deltagerne skaffer penge gennem aktiviteter, fodsansøgninger mv.
  • Læs mere på www.sustainablemidwifery.dk 
  • Læs om twinning på www.internationalmidwives.org. eller www.midwives4mothers.nl 

* Medlemskab af Sustainable Midwifery Skriv til Emma Fleming på sustainablemidwifery@remove-this.yahoo.remove-this.com og indbetal 200 kr. på 8401-1293200.