“Det er vigtigt, at vi ser dem som par”

Et nyt koncept for fødselsforberedelsen på det nye fødested i Slagelse lægger vægt på, at begge de kommende forældre er med alle gange. Et af modulerne handler om latensfasen, hvor det er vigtigt, at også partneren er tryg og lærer, hvordan han kan støtte kvinden.

’Vi vil gerne lære noget som par’.

Det er tilbagemeldingen, som de vordende forældre kommer med, når de deltager i den fødselsforberedende undervisning på det nye fødested i Slagelse, der har taget over efter, at fødestedet i Næstved lukkede. Og det har man lyttet til i tilrettelæggelsen af det nye koncept for den forberedende undervisning, hvor der lægges op til, at partneren er med alle gange.

– Vi opfordrer kraftigt til, at begge deltager alle tre gange, som tilbuddet lyder på. Og vi signalerer også, at vi forventer, at de forbereder sig på fødslen, fortæller Maria Almind Petersen, der sammen med to jordemoderkolleger står for den fødselsforberedende undervisning. Kurset er primært målrettet førstegangsforældre. Der findes ikke en opgørelse over hvor mange, der deltager. Men stod det til Maria Almind Petersen, skulle det at booke sig på et fødselsforberedelseshold ske samtidig med og lige så naturligt, som når den gravide booker tid til den første jordemoderkonsultation.

Et af de helt store fokusområder i den nye fødselsforberedelse er latensfasen.

– Vi har tidligere oplevet, at fædre ringede ind i den tidlige fødsel og var meget bekymrede. Når vi så fik de fødende i røret, var de helt rolige og fortalte, at det kun var ham, der mente, de skulle afsted, fortæller Maria Almind Petersen, der understreger at kurset er åbent for alle – kommende fædre, medmødre eller en anden, der skal være med ved fødslen.

– Det fik os til at skærpe opmærksomheden på latensfasen. Vi skal have forberedt partneren bedre. Han skal også være tryg, så han bedre kan støtte kvinden både i den tidlige fødsel og senere i fødslen, siger Maria Almind Petersen.

Det er ikke fordi, at det er et problem, at den fødende kommer ind på afdelingen tidligt i forløbet, understreger Maria Almind Petersen.

– Men vi vil gerne gøre dem trygge ved at være hjemme, hvor hormonerne arbejder godt. Det er meget individuelt, hvornår den enkelte har behov for at komme ind og det er helt i orden. Det er selvfølgelig også i orden, at det er partneren, der ringer ind, hvis han er utryg, siger hun. På længere sigt er det planen at undersøge, om forberedelsen af parrene har betydning for, hvornår den fødende kommer ind i afdelingen og hvilket behov, hun har for smertelindring.

Hands on 
Men hvordan forbereder vi så partneren bedst muligt, spurgte de tre jordemødre, der stod for udviklingen af det ny koncept. Foruden Maria Almind Petersen er det Anne Dahl og Sanne Lund, der sammen står for undervisningen.

– Måske skal vi være flere om det. Men vi ser en styrke i at bevare undervisningen på få hænder. Vi kan opnå rutine og sikre et godt flow med sammenhæng og ensartet information til de kommende forældre, konstaterer Maria Almind Petersen.

Undervisningen giver stadig en teoretisk gennemgang af fødslens forløb, men vægten er mere lagt på håndgribelige, praktiske værktøjer, som partneren kan tilegne sig.

– Vi introducerer både rebozoteknikken, akupressur og basale vejrtrækningsteknikker og vi prøver det af sammen på holdet. Partneren er ofte bekymret for at gøre noget forkert, og derfor er det vigtigt for os, at de får teknikkerne i hænderne på kurset, mens de har en jordemoder ved siden af, så de kan få stillet de spørgsmål, de måtte have, siger Maria Almind Petersen.

Oplevelsen af at kunne gøre noget, være til praktisk nytte, er vigtig for partneren, fornemmer hun.

– Mange partnere giver udtryk for, at de ikke føler, de kan gøre noget under fødslen, og det er den forestilling, vi vil lave

Læs også artiklerne:

Kommende fædre oplever ekskludering, Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

"Min mand var vigtigere end jordemoderen", Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

Far i egen ret, Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

- Fødselsforberedelse skal også være sjovt at være med til, siger Maria Almind Petersen, der instruerer Mia og Steffen i, hvordan rebozo kan bruges til afspænding og fremme af veerne, hvis barnet skal hjælpes ned i bækkenet.