Det enkle budskab

Det er hele sovesituationen, der kan være livsfarlig, siger en retsmediciner, der har været med til at udforme Sundhedsstyrelsens anbefalinger om samsovning. Derfor er det enkle budskab om at lade barnet sove i sin egen seng tæt ved forældrenes det første halve år, det rigtige, mener han.

Et mix af faktorer gør, at risikoen for vuggedød er forøget, når barnet sover i samme seng som forældrene. Det er sjældent, at man kan pege på en enkelt faktor, når forældrene finder deres spæde barn livløst. Det er også sjældent, at en obduktion viser, at barnet er blevet klemt ihjel i sengen, som man ellers kunne se som en nærliggende risiko.

Steen Holger Hansen er retsmediciner og har stået for flertallet af obduktionerne på den østdanske del af de godt 100 børn, der fik diagnosen SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, i perioden fra 2000 til 2009. SIDS er en såkaldt eksklusionsdiagnose, hvilket betyder, at der er tale om et raskt barn under et år, der dør uventet og hvor en obduktion ikke kan påvise en specifik årsag til dødsfaldet. Hvis alle børn i denne aldersgruppe blev obduceret, ville tallet være højere, mener retsmedicineren.

Når obduktionen ikke giver en naturlig forklaring på et dødsfald, bliver diagnosen vuggedød stillet. En opgørelse viser, at en væsentlig del af vuggedøde børn bliver fundet mellem forældrene i deres seng. For en stor dels vedkommende er findestedet ukendt, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at en del af disse børn også har sovet mellem forældrene. Hensynet til forældrene gør, at mulige årsagsforklaringer skal håndteres med stor omtanke – ikke mindst, når samsovning kan have været en medvirkende faktor for dødsfaldet.

– Hvis vi har lavet alle undersøgelser og ikke har fundet en forklaring og forældrene spørger ind til en dødsårsag, så siger vi til dem, at den måde, de har sovet sammen med barnet på, vides at være risikabel, og at den kan have været medvirkende til, at barnet døde, forklarer Steen Holger Hansen, der tilføjer at nogle forældre fortæller, at de nok havde på fornemmelsen, at de selv eller et af de andre børn i sengen havde ligget for tæt på barnet. De fleste bliver overraskede over, at de aldrig var blevet informeret om, at det kunne være en risiko for spædbarnet at sove i samme seng som forældrene, siger retsmedicineren.

Flere risici
– Det er hele sovesituationen, der kan være livsfarlig for det spæde barn. Et voksent sovemiljø er ikke indrettet til et spædbarn og det siger vist sig selv, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere et barn på 3,5 kg mellem to velvoksne, varme kroppe og måske med en varm dyne over sig, siger Steen Holger Hansen. Hvis madrassen i forældrenes seng tilmed er blød, risikerer barnet at rutsje ned mod en af de to forældre ligesom en blød pude og revnen mellem madrasserne kan blive et farligt bekendtskab for spædbarnet.

– Man bevæger sig meget om natten og det kan ske, at en af forældrenes puder bliver skubbet over på barnet. Måske kommer der en større søskende ind og lægger sig i sengen i løbet af natten og det er alt sammen risikofaktorer for det spæde barn, siger retsmedicineren.

En opgørelse viser, at når et barn under et år bliver fundet død i sin egen seng, så er der i otte ud af ti tilfælde en naturlig forklaring på dødsfaldet. Omvendt så vil der i omkring otte ud af ti tilfælde, hvor barnet blev fundet død i forældrenes seng, ikke være nogen forklaring – udover samsovningen.

Klare budskaber
Selvom findestedsanalyser tyder på, at risikoen ved samsovning primært er forøget, når barnet ligger mellem forældrene og selvom forældrene kan tage en række forholdsregler for at nedbringe risikoen – for eksempel ved at lægge barnet ud mod sengens kant, på et fast underlag og med passende påklædning og sin egen babydyne, så har Sundhedsstyrelsen valgt generelt at tilråde, at det spæde barn sover i sin egen seng. Og det råd er retsmedicineren helt enig i.

– Jeg ved, at der er stor modstand mod anbefalingen blandt nogle jordemødre og sundhedsplejersker. Men jeg tror, at man skal passe på med at overvurdere, hvad folk kan forstå, hvis man nuancerer et budskab. Måske er sovemiljøet hensigtsmæssigt indrettet derhjemme. Men så en dag skal mor og den lille overnatte hos en veninde og de plejer jo at sove sammen, så det gør de også hos veninden, hvor sengen ikke er indrettet til det, siger Steen Holger Hansen, der også fraråder at man tager en lur på sofaen sammen med et spædbarn fordi de fleste sofaers sæde skråner nedad mod ryggen.

– Lad være – det er det korte og klare budskab. Heller ikke en sofa er indrettet til at sove i for et spædbarn, siger retsmedicineren, der opfordrer jordemødre og sundhedsplejersker til at være meget mere opmærksomme på, hvor barnet sover.

– I skal kende til de mange risikofaktorer og bruge tid på at vurdere sovemiljøet og til at vejlede forældrene, når de træffer deres valg om, hvor deres barn skal sove. Jeg har været i en del hjem og undersøgt soveforholdene, når det er gået galt. I nogle tilfælde har de nærmest været kaotiske, og man kunne have ønsket, at forældrene var blevet vejledt til at sove på en sikrere måde, siger Steen Holger Hansen.

Om vuggedød
Før 1991, hvor Sundhedsstyrelsen anbefalede, at det spæde barn sov på maven, døde 2 ud af 1.000 levendefødte børn uventet under søvn. Sundhedsstyrelsen ændrede i 1991 sin anbefaling, så børn i dag anbefales at sove på ryggen. I dag er forekomsten af vuggedød på max 0,2 ud af 1.000 levendefødte børn.

Sovestillingen er den væsentligste faktor i faldet i forekomsten af vuggedød, men også andre faktorer spiller ind. To andre kendte risikofaktorer er rygning under graviditeten og udsættelse for røg efter fødslen samt overophedning under søvn.

Vuggedød indtræffer oftest, når barnet er mellem to og fire måneder. Børn, der er født for tidligt, af unge mødre, er tvillinger eller trillinger er i øget risiko. Sundhedspersonale bør være særligt opmærksomt på sociale forhold i familien, da lav socioøkonomisk status og lavt uddannelsesniveau udgør en risikofaktor.