Det bedst mulige resultat

Alle Jordemoderforeningens medlemmer bliver omfattet af Ny Løn, hvis forligskvinde Mette Christensens mæglingsskitse bliver vedtaget. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse anbefaler forliget, der også har fået opbakning fra de store organisationer i KTO-samarbejdet. KTO’s 650.000 medlemmer skal stemme samlet om forliget.

"Vi har styrken til at få noget positivt ud af det, hvis alle jordemødre går over på Ny Løn" sagde formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo til hovedbestyrelsen, da hun fremlagde resultaterne af foreningens specielle forhandlinger med Amtsrådsforeningen og H:S, resultater der ligesom de andre dele af forliget måtte hjælpes på plads af forligskvinden.

En enig hovedbestyrelse besluttede at anbefale forliget; uden jubelscener, men i erkendelse af, at det bedst mulige resultat var opnået. Reallønnen skønnes sikret, lyder det fra foreningens formand, og der er andre goder i bunken, lover hun.
I forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten havde Jordemoderforeningens forhandlere et klart mandat fra foreningens hovedbestyrelse: Gå efter pengene – underforstået at man var indstillet på at acceptere overgang til Ny Løn, hvis arbejdsgiverne ville betale for det.

Ny Løn den største knast
"Ny Løn bliver måske den største knast for jordemødrene i forliget", erkender Lillian Bondo, "men vi er en velafgrænset faggruppe og der er mangel på jordemødre, der kan varetage alle opgaverne inden for graviditet, fødsel og barselområdet. Det giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi har altså noget at sælge til arbejdsgiverne", siger Lillian Bondo. Hvis forliget bliver godkendt og Ny Løn er en realitet, bliver næste skridt at udarbejde de kriterier, der kan udløse tillæg til grundlønnen ude på arbejdspladserne. Lillian Bondo ser meget gerne, at belastninger i form af aften-, nat- og weekendarbejde bliver et af de kriterier, der kommer til at udløse en stor del af de lokale lønmidler; en såkaldt taxameterordning.

"Jordemødre har en markant større vagtbelastning end for eksempel sygeplejersker, idet der er næsten lige mange jordemødre på arbejde på en fødegang døgnet rundt. Det ses også på Amtsrådsforeningens lønstatistik, hvor jordemødre sammen med yngre læger topper med udbetaling af aften- og nattillæg og overarbejde. Jeg kan ikke se andet end at arbejdsgiverne også må kunne se en fordel i at honorere bedre for de belastede vagter og på den måde motivere folk til at tage de "sure" vagter", siger Lillian Bondo og opfordrer desuden kredsene til at overveje andre kriterier, der kan sikre jordemødre andel i Ny Løn.

Hvis Ny Løn vedtages, bliver både kommende og nuværende jordemødre indplaceret på et af tre løntrin: 24, 27 eller 31. En overgangsordning sikrer desuden jordemødre, der allerede er indplaceret på lønskalaen, at de som minimum stiger et løntrin i forhold til i dag.

Mere i ulempetillæg
På spørgsmålet om hvilke dele af forliget, der er bedst for jordemødrene, kommer svaret prompte fra formanden. Lillian Bondo er ikke i tvivl om, at arbejdstidsaftalerne, der er indgået mellem Amtsrådsforeningen og H:S på den ene side og Sundhedskartellet på den anden, bliver til fordel for jordemødrene.

"Vi får en markant forbedring af aften-nattillæggene og forbedrede tillæg for lørdagen, hvilket er et skridt i retning af at hele weekenden skal honoreres bedre. Hele arbejdstidsregelsættet er blevet til ved, at vi har købt og solgt nogle goder, men resultatet er generelt bedre honorering", siger Lillian Bondo med henvisning til 37/3 timerne og tillægget for arbejde natten mellem søndag og mandag, der forsvinder og dermed er med til at finansiere en væsentlig forhøjelse på de øvrige ulempetillæg. Tillægget for arbejde på søndage sættes desuden ned fra 50 procent af timelønnen til 40 procent. Til gengæld giver en aftenvagt i forliget et tillæg på 27 procent af timelønnen efter klokken 18. Efter klokken 23 stiger tillægget til 30 procent. Tillæggene kan efter indgåelse af lokalaftale gives som afspadsering, hvor procentsatsen omregnes til minutter pr. erlagt time.

De lokale forhold kommer dermed til at afgøre om arbejde om aftenen og natten skal give mere i lønningsposen eller mere frihed. Er det ikke i strid med intentionerne i Jordemoderforeningens indsats for at forbedre et belastet arbejdsmiljø?

"Det er oplagt, at procentsatserne skal komme os til gode til dels i form af afspadsering. På arbejdspladser hvor der er jordemodermangel, kan det være svært at komme til at afspadsere, men på arbejdspladser hvor stillingerne er besat, mener jeg, at man skal lade jordemødre selv bestemme. De fleste arbejdsgivere vil nok stå sig bedst ved at lade en hårdt belastet faggruppe få muligheden for at afspadsere, så der bliver mere luft i skemaet".Større fleksibilitetArbejdsgivernes fingeraftryk på det nye forlig består ikke overraskende i blandt andet større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. I forliget er der lagt op til at arbejdsdagen kan være mellem fem og tolv timer mod nu mellem seks og ni timer.

"Ja, der bliver større risiko for længere arbejdsdage, men ændringen kan også betyde en mere smidig arbejdstilrettelæggelse. Vi skal nok vende os mod Sverige og hente inspiration fra jordemødrene, der selv tilrettelægger arbejdet inden for lignende rammer", siger Lillian Bondo.

Forliget, der sendes til urafstemning blandt Jordemoderforeningens medlemmer i starten af april, indeholder desuden forbedrede pensionsforhold, to feriedage og forbedrede forhold for tillidsrepræsentanter. Det samlede forlig beskrives i det materiale, der følger med stemmesedlen. Foreningens formand og jurist eller næstformand er desuden op til afstemningen på turne rundt i landet, hvor forliget bliver præsenteret."Lad være med at stemme pr. refleks" opfordrer Lillian Bondo, "diskuter indholdet med os eller på arbejdspladsen – og sæt så derefter dit kryds".