“Der er arbejdsmiljø i lige præcist alting”

Anne Friberg er amir for alle jordemødre i obstetrisk afdeling på Slagelse Sygehus, bortset fra sonograferne, som har deres egen amir. Anne har været amir siden oktober 2016. Jeg går op i, at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Altså også for vores ledere og for alle, der kommer udefra og udfører opgaver på vores afdeling, siger hun.

Godt arbejdsmiljø handler grundlæggende om, at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og uden fare for deres helbred såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at der er arbejdsmiljø i lige præcist alting og derfor er arbejdsmiljørepræsentanten, amir, et vigtigt hverv, som alle afdelinger bør prioritere højt.

Jeg oplever, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt hos os i Slagelse.

Noget af det, der fungerer allerbedst i arbejdsmiljøarbejdet på fødegangen i Slagelse, er TRIO samarbejdet. TRIO’en består af tillidsrepræsentant, amir og jordemoderlederne for henholdsvis fødemodtagelsen og fødegangen. Det samarbejde blev fra første minut kastet ud i store og svære forandringsprocesser, da både tillidsrepræsentanten og jeg, som arbejdsmiljørepræsentant, var helt nyvalgte på posterne. Vi stod overfor at skulle implementere Sundhedsplatformen og samtidig deltage i processen med at klargøre flytningen af gynækologisk/ obstetrisk afdeling fra Næstved til Slagelse (se artikel side 8). Det var en foranderlig tid med udskiftninger på ledelsesgangen og stort flow i personalegruppen og det kunne have haft den konsekvens, at vi var blevet splittet ad som afdeling. Det blev vi ikke og det viste sig, at de store opgaver havde den rigtig gode bivirkning, at TRIO’en kom godt i gang med at arbejde sammen, hvilket gjorde det massive arbejde med Sundhedsplatformen og flytningen en god bid lettere.

Nu har vi så været i Slagelse i 21 måneder, og vi har rettet rigtig meget til rent arbejdsmiljømæssigt, men der opstår stadig situationer, hvor ting skal nytænkes. Sådan er arbejdsmiljø, en del er givet på forhånd, men der er også en stor del, der er dynamisk og som ændrer sig med de medarbejdere, der er i afdelingen.

Udover det daglige arbejde med at samle op på henvendelser fra mine kollegaer omkring arbejdsmiljø i hverdagen, arbejdet med registrering af eventuelle skader, arbejdsmiljøintroduktion af nyt personale og deltagelse i lokal MED, så går en del af min amirtid også med at samarbejde med de afdelinger, som den obstetrisk afdeling krydser klinger med. Det er bl.a. anæstesi og operationsafdelingen. Det er ikke altid så nemt at finde mulighed for at stikke hovederne sammen, og det er en af udfordringerne i arbejdsmiljøarbejdet. Det kræver tid. Tid til at vende forskellige situationer og tid til at sætte sig ind i tankegangen hos dem, man repræsenterer og diverse samarbejdspartnere, så der kan komme gode frugtbare løsninger på bordet.

I forhold til samarbejdet med afdelingerne på tværs, så er jeg privilegeret. Jeg er valgt ind i område- MED, det vil sige, at jeg er en af de arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke kun arbejder med arbejdsmiljø lokalt, men også generelt på Næstved, Ringsted og Slagelse sygehuse. Det giver mulighed for at arbejde organisatorisk og overordnet med arbejdsmiljø, samtidig med at jeg selv skal være med til at formidle og implementere beslutninger og initiativer lokalt i min afdeling.

Jeg ønsker mig, at arbejdsmiljørepræsentanter kunne få mere samarbejde på tværs af matrikler i lighed med det samarbejde, tillidsrepræsentanter har. Der tænkes garanteret mange gode arbejdsmiljøtanker rundt omkring på fødegangene, som vi i Slagelse kunne have glæde af og omvendt.