Den skjulte side af kvinders helbred

På symposiet ”The Hidden Side of Women’s Health During and After Pregnancy” listede gode irske forskere følgende tre store grupper af (skjulte) helbredsproblemer op: leaking urine, sexual health and mental health.

Påstanden var, at ovenstående problemer er ”hidden in plain sight”. Det vil sige kendte problemer, som lider under mangel på opmærksomhed i den offentlige diskurs, i politikudvikling, i forskningssammenhænge og i praksis. Symposiet trak på delresultater fra et meget stort forskningsprojekt, MAMMI* (Maternal health And Maternal Morbidity in Ireland) 2012-2017.

Urininkontinens plagede en tredjedel af kvinderne i deres første graviditet, men kun 10 procent talte om det med en sundhedsfaglig person. Det at have lidt ufrivillig vandladning blev oplevet som noget ”normalt”. Heller ikke seksuelle problemer var noget, kvinderne i undersøgelsen fik drøftet. Manglen på diskussion af problemerne er en stor hindring for at få hjælp og opnå et godt helbred.

Jeg var lidt overrasket over, at mentale helbredsproblemer skulle være skjulte på samme måde. Men her handlede det om kontekst – i Irland taler man mest om efterfødselsreaktioner, og man har meget sparsomme henvisningsmuligheder til gravide, der lider af angst, depression og stress.

*www.mammi.ie  

Læs alle artiklerne om ICM 2017

Anne Vils Pedersen (tv ) er jordemoder og ansat ved Herlev Hospital. Her er hun sammen med kollega Karin Jønsson ved multifaith ceremonien, som der er tradition for at afholde ved verdenskongresserne