Den gravides rettigheder

Loven giver den gravide ret til at føde på et hospital. Men den giver hende ikke ret til selv at vælge sin jordemoder. Heller ikke hvis hun selv betaler.

Gravide i Danmark har ret til at føde på et hospital og ret til at blive assisteret af en jordemoder. Får hun lyst til og mulighed for at føde med en udvalgt jordemoder, så er det til gengæld ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Krav fra akkrediterings- og andre kvalitetssikringsprogrammer udelukker på nogle hospitaler gæstejordemødre. Så selv om den gravide er så heldig, at hun kender en jordemoder, der vil stå hende bi, eller hun har mulighed for at betale sig fra jordemoderydelsen, så er det ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Elisabeth Hersby er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens afdeling for tilsyn.

– Der er ikke nogen lovgivning, der regulerer, at man kan tage sin egen jordemoder med ved fødslen. Der er altså ikke en rettighed, den gravide kan påberåbe sig. Hvis en gravid ønsker at tage sin egen jordemoder med, så må det være op til det enkelte fødested at vurdere, om det kan lade sig gøre og på hvilke betingelser, siger chefkonsulenten.

Instruktionsmyndighed
Den vurdering er Helle Bødker Madsen, jurist og lektor ved afdelingen for offentlig ret ved Århus Universitet, enig i.

– Normalt har man ikke krav på selv at bestemme, hvilken sundhedsperson der skal forestå behandlingen i det enkelte tilfælde. En fødende kvinde må derfor som udgangspunkt acceptere at blive assisteret af den vagthavende jordemoder, siger Helle Bødker Madsen, der også ser et problem ved at lade sundhedspersoner, der ikke er ansat og dermed fagligt vurderet, forestå en fødsel. En sygehusafdeling har desuden bestemte forretningsgange, som en fremmed muligvis ikke kender, og det kan også give problemer.

– Sygehuset har ikke instruktionsmyndighed overfor en ikke ansat. Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at alle sygehuse har instrukser for behandling og sygehuset har ansvaret for de fejl, der måtte ske på hospitalet, siger Helle Bødker Madsen.

– Enhver sygehusmyndighed har interesse i at levere ydelser af høj kvalitet. Denne interesse varetages bedst ved at lade sygehusets ansatte udføre behandlingen, siger Helle Bødker Madsen.