Den faglige autonomi udfordres

Uddannelsesleder på Jordemoderuddannelsen Metropol, Bodil Møller, og formand Lillian Bondo deltog sidst i september i European Midwives Association årsmøde 2014 i Tallinn, Estland.

Mødet samlede jordemoderorganisationer fra hele EU og fra lande, der er interesseret i samarbejdet. Aktiviteten gik selvfolgelig meget pa at forstå processen omkring direktivet, og samle viden op om det videre arbejde med direktivet i de forskellige medlemslande, men også workshops om forskellige måder at strukturere jordemoderarbejdet pa fyldte godt i dagsordenen.

Det var svært at uddrage konkret viden fra de oplæg, der kom, om hvad der videre skal ske i medlemslandene. Det virker meget som om, hver organisation skal ud at slås i hver sit land for jordemødres faglige autonomi og videreudvikling af jordemodervirksomhed. Her kunne vi godt have brugt mere tyngde i anvisningerne. Mens vi er godt hjulpet i Danmark gennem vores samarbejde i FTF om EU-politikken, så er der andre organisationer, der står helt på bar bund – og med langt større udfordringer.

Twinning
I lyset af det var det spændende at høre et hollandsk oplæg om twinning. Franka Cadee, international konsulent i KNOV, den hollandske jordemoderforening, fortalte om KNOVs erfaringer med at opbygge twinning (med Sierra Leone). Forventningen fra EMA’s bestyrelse var lidt, at man skulle melde sig pa banen med forslag til intern twinning i EMA. CYNMA, Cyperns sygeplejerske- og jordemoderforening, ville meget gerne twinne med Danmark, men vi aftalte, at deres bestyrelse indleder med at skrive til Jordemoderforeningen med henblik på at få aftalt kontakter og senere måske besøg fra cypriotiske jordemødre på store fødeafdelinger, så de oplever en anden måde at arbejde på. I Cypern er det lægearbejde at tage mod børn. Jordemødre er obstetriske assistenter, skønt de uddannes, som de skal, i henhold til EU, til at varetage stort set det samme virksomhedsområde, som vi har i Danmark. Sectioraten er over 40 procent. Der er nok en sammenhæng, mente de.

Solid indtægtskilde
Et interessant oplæg kom fra de estiske værter: Da de startede deres internetarbejde for år tilbage, var der ikke andre på markedet for internetinformation til gravide – og deres hjemmeside blev en gigantisk succes. Den har sat standarden for saglig og evidensbaseret information til gravide, og den er en solid indtægtskilde for organisationen, der derigennem har råd til at sørge for faglig opdatering til medlemmerne. Et fint eksempel på, at det lønner sig, også rent bogstaveligt, at inddrage kvinders interesser i organisationsarbejdet