Den danske nåleskov

78% af alle landets fødesteder kan nu tilbyde akupunktur som smertelindring. Men området trænger til regulering, og i enkelte amter har overlægerne forbudt jordemødrene at bruge metoden

Hvad der for få år siden nærmest var et eksotisk særsyn er i dag hverdag på langt hovedparten af de danske fødesteder. Akupunkturen har holdt sit massive indtog, så det i dag er godt tre fjerdedele af alle fødesteder, der kan noget med nåle. Det viser en spørgeskema-undersøgelse som Jordemoderforeningen har foretaget i sommeren 2002. For to år siden var det kun 47% af fødestederne, der tilbød akupunktur som smertelindring, og i 1999 var tallet 23%.

– Det er forskelligt, hvor meget akupunkturen bruges fra afdeling til afdeling, men det generelle er, at der er meget positive tilbagemeldinger. Akupunkturen er let at arbejde med, den skal ikke ordineres af en læge, så jordemoderen kan integrere behandlingen når som helst i fødselsforløbet. Det er der mange, der opfatter som en stor fordel, siger læge og akupunktør Elsebeth Lægaard, som har undervist jordemødre i den gamle kinesiske behandlingsform de seneste fem år.

Et reelt tilbud
Og underviserne har haft travlt over det meste af landet. Det fremgår klart af Jordemoderforeningens opgørelse. I dag er det således over halvdelen af alle fødende kvinder, der har et reelt tilbud om fødselsakupunktur, forstået på den måde, at de kan være så godt som sikre på, at den jordemoder, der er i vagt, er i stand til at give akupunktur, hvis det ønskes – og skønnes relevant.23 af landets 42 fødesteder oplyser således, at 90-100% af deres jordemødre er uddannede i fødselsakupunktur. Dækningsgraden er altså vokset betragteligt, eftersom der både i 2000 og 1999 var mindre end ti fødesteder, der havde haft alle jordemødre på kursus.

– Vi er kommet rigtigt godt med i Danmark, konstaterer jordemoder Dorte Bertelsen, Frederiksberg, der underviser på baggrund af en længerevarende uddannelse som akupunktør.

– Selv om svenskerne har brugt akupunktur i mange flere år, så er der i dag procentvist flere danske jordemødre, der er uddannede til det. Og de bruger det langt mere end jordemødrene i Sverige gør, fortsætter hun.

På nogle af landets fødeafdelinger skal de fødende dog stadig være heldige for at træffe en akupunktur-kyndig jordemoder. Tre fødesteder angiver, at kun 20-30% af deres jordemødre er uddannede, mens seks fødesteder har en dækningsgrad på 30-89%. Alt i alt betyder det, at der p.t. er knapt 19.000 fødende, som har et usikkert tilbud om akupunktur, mens 15.000 fødende fordelt på ni fødesteder endnu ikke har noget tilbud.

Pas på med gravide
Dorte Bertelsen mener imidlertid ikke, at ambitionen bør være at få så mange jordemødre som muligt til at stikke så meget som muligt. Hun synes nærmere, der er behov for at give jordemødrenes grundlæggende akupunktur-kundskaber et kvalitetsløft. – Jeg synes, at to-dages kurserne skal udryddes. Hvis vi skal kunne forsvare, at jordemødrene også behandler gravide med akupunktur, så må det være et krav, at de har et grundigt kendskab til anatomi. Det har mange ikke i dag, mener Dorte Bertelsen.

Hun og Elsebeth Lægaard er enige om, at de ultrakorte kurser ikke kvalificerer jordemødre til at behandle gravide.

– At behandle gravide kræver absolut, at du ved mere. Det er meget mere komplekst og bør omgærdes af større respekt, end jeg fornemmer blandt nogle jordemødre i dag, advarer Elsebeth Lægaard.

Risikoen er, at jordemoderen kommer til at overstimulere og fremkalde veer på et for tidligt tidspunkt, hvis hun er meget uheldig, forklarer Elsebeth Lægaard.

– Med et kursus på to-fem dage er det i virkeligheden meget få ting, du må gøre. Det kvalificerer dig faktisk kun til at lindre fødselssmerter og berolige, men det er slet-slet ikke systematiseret i Danmark. Det mangler vi i dén grad. Altså at få fastslået hvad jordemoderen må og ikke må på de forskellige uddannelsesniveauer, efterlyser Dorte Bertelsen.

Fast del af uddannelsen
Allerhelst så de to, at akupunkturen blev en fast del af jordemoderuddannelsen, og hertil siger rektor på Jordemoderskolen i København, Susanne Houd:- Jeg synes også helt klart, at fødselsakupunkturen hører hjemme i jordemoderuddannelsen. Spørgsmålet er, hvordan det kan lægges ind i undervisningen på en fornuftig måde, så eleverne får et længere undervisningsforløb.

Forårets kuld af bachelor-jordemødre fik forsøgsvist et fire-dages kursus i akupunktur, oplyser Susanne Houd, og efterårets bachelor-hold får det samme tilbud på begge jordemoderskoler. Men de to rektorer overvejer kraftigt en anden løsning.

– Min holdning er helt i tråd med Susannes, siger Britta Magnussen, rektor for jordemoderskolen i Aalborg:

– Vi vil meget gerne, men vi er nødt til at tænke på: hvad skal så ud? Uddannelsen lider i forvejen af stoftrængsel.

Ingen nåle i Sønderjylland
Selv om Danmarks-kortet snart ligner en nåleskov, er der visse egne af landet, som endnu ikke er besat. I Sønderjyllands amt er jordemødrene for eksempel blevet forhindret i at uddanne sig, fordi de obstetriske overlæger ikke bryder sig om at få udokumenterede, alternative behandlingsmetoder ind på deres afdelinger.- Jordemødrene kom på et tidspunkt og meddelte, at nu havde de meldt sig til et kursus i smertelindring med akupunktur, forklarer obstetrisk overlæge Per Wøhlk; Haderslev Sygehus, og medlem af amtets obstetriske fællesråd.

– Nå, skal I det, giver det da smertelindring, spurgte jeg. Det vil jeg da gerne se noget dokumentation for.

– Til næste møde kom de så med dokumentation for, at akupunktur virker mod kvalme i graviditeten.og ellers nogle undersøgelser vedrørende smertelindring, som ikke var videnskabeligt acceptable, fortsætter Per Wøhlk, som på den baggrund satte jordemødrenes uddannelses-planer i bero.

– Jeg har godt nok hørt om, at akupunkturen har sneget sig ind på afdelingerne rundt omkring i landet, men jeg er altså ikke interesseret i at indføre den slags ‘hokus-pokus’ på min afdeling, ligesom jeg heller ikke vil have hverken kinesiologi eller zoneterapi indført udokumenteret, forklarer han.

Jordemødrene og lægerne blev derefter enige om at lade spørgsmålet om smertelindring "gå i udvalg". En såkaldt smertegruppe blev oprettet, men resultatet af gruppens arbejde er endnu ikke fremlagt.

– Så der står vi i dag. Vi venter på et responsum fra smertegruppen, for vi er alle sammen klar over, at smertelindring inden for obstetrikken er vi dårlige til. Vi skal bestemt bestræbe os på at lede efter metoder, som er bedre end dem, vi kender i dag, fastslår overlæge Wøhlk, som undrer sig over, at der ikke er publiceret mere om akupunkturens effekt på fødende.

– Hvis de har mangeårige, gode erfaringer i Sverige, hvorfor kommer de så ikke ud med det? Det er jo vigtigt, at de ytrer sig skriftligt. Ikke det der von hören-sagen. Det duer ikke -det vil i hvert fald ikke blive legaliseret på min afdeling, fastslår Per Wøhlk.

Udviklingeni brug af akupunktur
Så mange fødende har tilbud om akupunktur:
34.000 kvinder føder et sted hvor de er sikret tilbud

11.500 kvinder føder et sted hvor mere end halvdelen af jordemødrene er akupunkturuddannede

8.000 kvinder føder et sted hvor mindre end halvdelen af jordemødrene er akupunkturuddannede

14.950 føder et sted hvor der ikke er tilbud om akupunktur


Kilde: Undersøgelse om udbredelse af akupunktur på
danske fødesteder foretaget af Jordemoderforeningen, juni 2002.Så mange jordemødre er akupunkturuddannedePå 23 fødesteder 90 - 100 %
På 6 fødesteder 50 - 90 %
På 3 fødesteder under 50 %

Kilde: Undersøgelse om udbredelse af akupunktur på_danske fødesteder foretaget af Jordemoderforeningen, juni 2002.Udviklingen i brug af akupunktur2000: 6 fødesteder tilbyder akupunktur til alle fødende
2002: 32 fødesteder tilbyder akupunktur til alle fødende

Kilde: Undersøgelse om udbredelse af akupunktur på danske fødesteder foretaget af Jordemoderforeningen, juni 2002.