Deltidsselvstændig

Nyt firma tilbyder administrativ assistance til jordemødre, der vil udbyde private jordemoderydelser. En god måde at komme ind på det private område, men vær opmærksom på indtjening i forhold til arbejdstid, siger Jordemoderforeningen.


Katrine Ellegaard Nissen har egentlig nok at lave i de offentlige ansættelser, hun har: Hun er konsultationsjordemoder et par dage om ugen på Hvidovre Hospital og desuden tilknyttet et projekt i Hvidovre Kommune, hvor man tilbyder fødselsforberedelse og opfølgning efter fødslen til alle førstegangsfødende. Desuden har hun et lille privat firma sammen med en kompagnon, hvor de udbyder fødselsforberedelse.

Alligevel har den 45-årige jordemoder meldt sig som udbyder af jordemoderydelser i firmaet Preggio, der gik live i slutningen af 2017. I løbet af januar i år har hun haft elleve bookninger gennem det nystartede firma, og hun er meget tilfreds med samarbejdet, der giver hende fleksibilitet i planlægningen af arbejdsdagene.

Tilknytningen til Preggio er en kærkommen mulighed for Katrine Ellegaard Nissen for at være jordemoder på den måde, hun gerne vil være det. Arbejdsvilkårene på de store fødesteder gør, at man ikke kan tilbyde den tid og nærhed, som hun mener, er grundstenen i jordemoderarbejdet. Den måde, Preggio fungerer på, indebærer desuden en fleksibilitet, der passer ind i både hendes øvrige arbejdsliv og privatliv.

– Bookingsystemet er smidigt. Jeg lægger tider op, som det passer mig, og kvinderne kan booke mig fra 24 timer op til tre måneder frem, siger Katrine Ellegaard Nissen.

Konstruktionen
Preggio er startet af Martin Krag, som – med inspiration fra kæresten, der er jordemoder – står bag sitet ‘Preggio, din egen jordemoder hjem til dig’. Her kan gravide og nybagte mødre booke sig ind på en jordemoder i deres lokalområde.

Der udbydes blandt andet jordemoderkonsultation, akupunktur, ammehjælp og efterfødselssamtale. De gravide taster deres postnummer ind, hvorefter de kan vælge mellem forskellige ydelser. Derefter dukker billede og præsentation af en eller flere jordemødre op og mulighed for at booke en tid hos den enkelte.

Indtil nu er der fem jordemødre tilknyttet Preggio, men Martin Krag satser på, at flere vil melde sig efterhånden, som konceptet bliver kendt i jordemoderkredse. Han fortæller om ideen bag sitet:

– Ideen er tosidet: Sitet skal være et attraktivt tilbud til de gravide – også på prisen, og så skal det gøre det nemmere for jordemødre, der gerne vil give den faglige omsorg, som de mener, er den rigtige. Det kan man desværre ikke altid i det offentlige, siger Matin Krag.

Han vurderer, at der indtil nu og siden starten i oktober 2017 har været 100 bookninger.

– Vi er nye, og ideen skal lige blive kendt både blandt jordemødre og blandt de gravide, siger han. Markedsføringen af sitet foregår på Facebook og andre sociale medier. Et samarbejde med andre sites for gravide er også ved at komme op at stå. Jordemødre hører primært om ideen ved mund til mund-metoden.

Dealen mellem Preggio og de tilknyttede jordemødre er, at Preggio står for det administrative, for at tiltrække kunder og for hjemmesiden. En time koster 595 kr. for den gravide. Jordemoderen får 350 kr. pr. time. Jordemoderen bestemmer selv, hvor mange timer hun vil stille til rådighed i kalenderen. Samtaler og behandlinger foregår i den gravides hjem, og jordemoderen skal selv lægge transport og transporttid til, ligesom jordemoderen selv skal lægge til side til ferie, pension og sygdom. Samarbejdet slutter fra dag til dag, hvis jordemoderen ønsker det.

– Nogle jordemødre vil gerne have mulighed for at afprøve sig selv som selvstændige, hvor de ikke skal løbe risikoen og stå for markedsføring, regnskaber og så videre. Andre, der er tilknyttet Preggio eller viser interesse for det, vil gerne have mulighed for bare at tjene lidt ekstra, siger Martin Krag.

Prisen skal være ok
Til sommer er Henriette Lærke Munk-Hansen kandidat i jordemodervidenskab fra SDU. Undervejs i studietiden har hun været tilknyttet et vikarbureau, og siden november sidste år har hun også været tilknyttet Preggio.

– Jeg elsker faget, men har brændt mig på forholdene på storkøbenhavnske afdelinger, hvor jeg skulle gå meget på kompromis med min faglighed. Jeg har brug for at være jordemoder på den måde, som mit jordemoderhjerte siger, jeg skal være det, fortæller Henriette Lærke Munk-Hansen.

Muligheden for at være jordemoder på den måde, hun gerne vil være det, og behovet for at tjene penge ved siden af studiet har derfor været anledningen til, at hun er med i Preggio. Muligheden for at undersøge ideen om at blive privatpraktiserende har også spillet ind.

– Jeg kan sparre med Martin om for eksempel regnskaber og indberetning af kørselsfradrag og på den måde blive klogere på at drive privat virksomhed, siger hun.

For begge jordemødre er den pris, som kvinderne skal betale for ydelserne, vigtig. Det er vigtigt, at prisen er ok, så stort set alle kan have råd til at møde en privat jordemoder. Vel vidende at det indirekte påvirker den aflønning, jordemødrene får.

Kan være en god start
Det kan være en udmærket måde at starte på, hvis man gerne vil snuse til privat jordemodervirksomhed og måske videre den vej, mener Sanne Aakermann Østrup, der er juridisk sagsbehandler i Jordemoderforeningen.

– Men man skal være opmærksom på, at hvis man har mange timer, så betaler man forholdsvis meget til firmaet bag for markedsføring, administration og så videre. Så hvis man får en vis mængde konsultationer, er det ikke sikkert, at det længere er økonomisk fordelagtigt at være tilknyttet Preggio. Man skal også være opmærksom på, at der ikke gives feriepenge og pension. Og så svarer de 350 kr. til ca. 275 kr. Hvis man dertil har en halv times transport i hver ende af en times konsultation, så er timelønnen under 140 kr., påpeger juristen.

– Hvis man vil ud at stå på egne ben, så er det også vigtigt at være opmærksom på bindinger for eksempel i form af kundeklausuler, siger Sanne Aakermann Østrup.

Ændret pris og honorar
Efter redaktionens slutning meddeler Martin Krag fra Preggio, at de fra 1. marts 2018 har ændret prisen for en behandling til 695 kr. pr. time. Jordemødrene afregnes fra samme dato med 400 kr. pr. time, de er hos de gravide.