Debatten om amning fortsætter

Lanceringen af hjemmesiden flaskebarn.dk skabte for et par måneder siden livlig debat i medierne om amningens sundhedsmæssige fordele og om, hvorvidt nybagte mødre presses til at amme. De to kvinder bag hjemmesiden, Hanne Bille og Lotte Ruby, føler sig i klemme mellem det officielle budskab om, at amning er bedst og de problemer, de oplevede med amningen. På hjemmesiden efterlyser de respekt for de kvinder, der vælger amningen helt eller delvist fra og frabeder sig skræmmekampagner.

Den samme debat finder også sted i USA, hvor sundhedsmyndighederne i foråret lancerede en kampagne, der skal få flere mødre til at amme. Ifølge en artikel i New York Times bruger de amerikanske myndigheder endog ganske håndfaste metoder for at få de amerikanske kvinder til at forstå budskabet. I en TV-reklame ser man en kvinde, der holder på sin gravide mave, idet hun slynges af en rodeotyr på et værtshus — hvorpå denne adfærd sammenlignes med at undlade at amme.

Myndighederne fremhæver amningens forebyggende virkning på bl.a. infektioner, diabetes og fedme, men også i USA er der kritikere, der problematiserer budskabet og kampagnen. Et af de mere kontante kritikpunkter går på, at de amerikanske virksomheder ofte kun betaler for 12 ugers barselorlov. Dermed er det svært at leve op til myndighedernes anbefaling om at amme i seks måneder.
Kilde: Berlingske Tidende. 25. juni 2006.

I de følgende artikler kan du følge den danske debat mellem brugere, sundhedsmyndighed og fagfolk: