Debat sat i gang

Guideline for igangsættelse af fødsel skal revideres

Den faglige debat om nye studier af det ideelle tidspunkt for at afslutte en graviditet fik fornyet liv efter, at både TV2 og DR kort efter årsskiftet bragte indslag om SWEPIS-studiet. SWEPIS-studiet skulle undersøge, om igangsættelse i uge 41+0 forbedrer perinatale og maternelle udfald fremfor at afvente til uge 42+0. Studiet blev imidlertid afbrudt efter, at man havde inkluderet ca. 25 procent af den ønskede studiepopulation. Årsagen til at man stoppede studiet, var, at seks børn døde perinatalt i den afventende gruppe i forhold til ingen børn i interventionsgruppen. Ifølge styrkeberegningen var det inkluderede antal kvinder langt fra nok til at kunne påvise en forskel i det primære udfaldsmål, og dermed endnu mindre styrke til at påvise et så sjældent udfald som perinatal død.

Alligevel konkluderer forfatterne, at igangsættelse i fulde 41 uger kan være med til at reducere forekomsten af intrauterin død, og de anbefaler, at man tilbyder igangsættelse 41+0 eller tidligere.

DSOG besluttede på guidelinemøde i januar, at guideline for igangsættelse af fødsel skal revideres med hensyn til det anbefalede tidspunkt for igangsættelse.

Jordemoderforeningen har sammen med DSOG og Danske Regioner henvendt sig til Sundhedsstyrelsen og opfordret til, at Sundhedsstyrelsen står for udarbejdelse af en guideline for igangsættelse af fødsler.

I 2018 blev 24 procent af alle fødsler sat i gang – heraf 41 procent efter uge 41+0. Hvis det anbefalede tidspunkt for igangsættelse ændres til 41+0, vil det betyde, at knapt 40 procent af alle fødsler skal sættes i gang, hvis alle tager imod tilbuddet (data fra Sundhedsdatastyrelsen).

En række spørgsmål har meldt sig i debatten om det ideelle tidspunkt for afslutning af den ukomplicerede graviditet. Tidsskrift for Jordemødre har bedt Hanne Brix Westergaard, formand for DSOG, og Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, om at svare på to af dem:

Lis Munk

  • formand Jordemoderforeningen

Hanne Brix Westergaard

  • formand Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG