Deadlock

Med fødsler følger en række risici som fx risiko for sphincterruptur. Når det sker, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig og kollegial opbakning til jordemoderen. Det fortalte svenske jordemødre på verdenskongressen for jordemødre i juni 2014.

ICM-kongressen bød blandt andet på en række oplæg om forskellige perspektiver på bristninger, episiotomier og fødestillinger. Det var helt forrygende. Et af de mest interessante oplæg, jeg hørte i Prag, kom fra svenske Malin Edqvist fra Salgrenska Sjukuset i Göteborg med titlen ‘Midviwes experiences of assisting at a birth where the women suffered an anal sphincter rupture’.

I Sverige har de, ligesom i de øvrige nordiske lande, i disse år et stærkt fokus på at reducere antallet af sphincterrupturer ved vaginale fødsler. Malin Edqvists ph.d. er bygget op omkring kvalitative interviews med 13 jordemødre fra tre forskellige svenske fødeafdelinger. Jordemødrene blev interviewet om, hvorledes de forholdt sig, når der opstod en sphincterruptur og til det med at arbejde i et felt, hvor der hele tiden er en risiko for, at udfaldet ikke var helt, som man ønsker det. De interviewede jordemødre beskrev situationen som et kompleks kaldet en ‘deadlock’. På den ene side følte de skyld, på den anden side vidste de, at det var en risiko, man var nødt til at acceptere, som en del af arbejdet, selvom man gjorde sit bedste. De interviewede jordemødre beskrev følelsen af isolation eller ensomhed som konsekvens, når en fødende får en sphincterruptur. I den efterfølgende diskussion blev der bl.a. talt om behovet for at yde kollegial støtte og ikke fordømme kollegaer, der oplever situationer, hvor det ikke går, som det skal.

Malins oplæg rørte mig, fordi det rammer plet i en af de store udfordringer, vi møder i klinikken. Fokus på "fejl" er allestedsnærværende, hvad enten det er store bristninger eller nyfødte med lav apgar, lav pH osv. Hvis dette fokus ikke følges op med forståelse fra ledelsen, kollegial støtte, debriefing og refleksion, vil følelsen af at være fanget i en ‘deadlock’ på fødegangen forstærkes.

Reference: BMC Pregnancy Childbirth. 2014 Aug 3;14:258. doi: 10.1186/1471-2393-14-258. Midwives’ lived experience of a birth where the woman suffers an obstetric anal sphincter injury–a phenomenological study. Edqvist M1, Lindgren H, Lundgren I.