De jonglerer med fødsler, røg og sund kost

Store besparelser var i flere omgange ved at tage livet af Samsøs to jordemødre. Men så indgik Helle Bjerregaard og Tina Bülow Ersahin et unikt samarbejde med Samsø Kommune.

I flere omgange har Samsø Sygehus været hærget af besparelsesivrige politikere i både det daværende Århus Amt og det nuværende Region Midtjylland.

Hver gang har der været bud efter øens fødestue på sygehuset og da der igen skulle spares i 2008, besluttede regionen, at der kun var råd til én jordemoder på Samsø.

Så var gode råd dyre for med kun en enkelt jordemoder,var det ikke muligt at opretholde en vagtordning, der kunne tilgodese de omkring 30 gravide og fødende, som bor på øen.

Men som noget helt unikt gik Samsø Kommune, i samarbejde med Region Midt, ind og tegnede et helt nyt projekt, hvor etableringen af Samsø Syge- og Sundhedshus begyndte at tage form.

Mange bolde i luften
Alternativet til det nye samarbejde var, at enten Helle Bjerregaard eller Tina Bülow skulle være flyttet væk fra øen. Det var der ingen, som havde lyst til og da der i Samsø Kommunes sundhedsafdeling er mange funktioner, der skal varetages, var de begge med på ideen om at supplere jordemodertjansen med noget andet livgivende.

Så Helle Bjerregaard uddannede sig som rygestoprådgiver hos Kræftens Bekæmpelse i København. Tina Bülow valgte at tage en kostvejlederuddannelse med henblik på – i et samarbejde med sundhedsafdelingens ernærings- og sundhedskonsulent – at kunne tilbyde samsingerne vejledning i livsstilændring.

Mens Helle rejste til hovedstaden, benyttede Tine nettet til at lære om kostens lyksaligheder og i løbet af kort tid var de to trukket i ø-arbejdstøjet.

Det nye koncept betyder, at Helle og Tine fortsat er ansat af regionen med 37 timer hver, men at Samsø Kommune bidrager med 22 timer og Skejby Sygehus med de resterende 15 timer. De 15 timer fra Skejby indebærer, at Samsøs jordemødre har en vagt på fødeafdelingen i Skejby per uge, og at de selv blandt andet dækker ferier.

– Det betyder, at vi holder vores faglige ekspertise ved lige og møder andre kolleger. Men til forskel fra resten af regionen, hvor fødselsforberedelsen og barselbesøg i hjemmet er nedlagt på grund af besparelser, har vi stadig en tæt kontakt til de gravide.

– Det er Samsø Kommune, som finder det vigtigt ikke at spare på den front, så derfor fortsætter vi med fødselsforberedelse, ligesom vi tilbyder før- og efterfødselsgymnastik, tager PKU og laver hørescreening. Vi er også på banen, når der skal opstartes mødregrupper, fortæller Tine, som kom til Samsø fra en jordemoderstilling på Viborg Sygehus i 2007. Tine blev færdiguddannet tilbage i 1986.

Ældre mænd går til jordemoder
At det med sundheden på Samsø er vigtigt,er nedskrevet sort på hvidt, da en to år gammel undersøgelse viste, at Samsøs beboere lå i top, når det gælder rygning og tilfælde af hjerte-kar-sygdomme.

Det var ingen god reklame for ø-livet, og selvom øen er udnævnt til vedvarende energiø,var det altså ikke ensbetydende med, at helbredet var i top.

Det bliver der nu gjort noget ved med et ganske gratis tilbud til øens borgere, hvor det kombinerede syge- og sundhedscenter sætter øboernes trivsel i top.

– Det er faktisk meget sjovt, at vi nu har med en meget bredere gruppe af borgerne at gøre. Nu kommer der også ældre mænd ind til os for at få tjekket deres helbred eller lagt deres kost om eller deltage i rygeafvænning. Vi oplever kun positiv respons fra borgerne, når de finder ud af, at de faktisk går til jordemoder!. Det er med respekt og et glimt i øjet, at de fortæller om oplevelsen og inspirerer andre til også at komme og få tjekket enten blodsukker eller blodtryk. Eller måske få en par gode råd om en anden slags kost eller få plads på et af vores rygestopkurser, fortæller Helle Bjerregård.

Tryghed på øen
Samsø er afhængig af færgerne og det gør det sommetider lidt besværligt at bo på en ø, især når færgerne er aflyst af tekniske problemer eller vejret, men det har øboerne lært at leve med.

Til gengæld er nærhed en god ting og det nye tiltag skaber tryghed blandt øens borgere. Det samme er tilfældet med fødslerne på fødestuen. Opstår der komplikationer, kan en af forsvarets helikoptere tilkaldes og overføre de fødende til Skejby Sygehus. Den af jordemødrene som har vagt følger altid med over og gør fødslen færdig.

Sidste år blev der således født 16 børn på den lokale fødestue, mens 14 af fødslerne foregik i Skejby, så på den måde er alt lagt i trygge hænder (se faktaboks).

En del af Helles og Tines arbejde består også i at være opsøgende og for eksempel ses de ofte stå med blodtryksmålerne i Netto, i Brugsen eller på kommunekontoret.

– Vi planlægger også at tage ud på arbejdspladserne og tilbyde sundhedstjek og fortælle om, hvad sundhedsafdelingen har af øvrige tilbud til borgerne. Nogen gange er det kun ganske små ændringer, der skal til for at starte en sundere livsstil op, siger Helle Bjerregaard, som blev uddannet som jordemoder i 1997 og haft job på Samsø siden 2002

Helle Bjerregaard (tv.) og Tina Bülow Ersahin er udover at være jordemødre på Samsø også sundhedsformidlere for øens borgere


Fakta om sundhed på Samsø
På Samsø bor der 4.000 indbyggere. Samsø har landets mindste fødestue og visitationen er som ved hjemmefødsler. Der er ca. 30 gravide om året, heraf er 1/3 primært visiteret til Skejby. I 2009 blev tre omvisiteret i graviditeten og tre under fødslen. Kejsersnit kan kun foretages på Skejby Sygehus og i komplicerede tilfælde overflyttes den fødende med helikopteren fra Flyvestation Karup. Kostvejledning, rygestop og andre sundhedstiltag er gratis for borgerne. Samsø har færge til både Sjælland og Jylland og er sammen med Ærø, Læsø og Fanø landets mindste kommuner.

Læs mere på www.samsoe.dk