De gik innovationvejen

Annika Kanstrup og Louise Schubert Paaske tænkte umiddelbart i klinikbaner, da de kort efter endt jordemoderuddannelse besluttede sig for at blive selvstændige. Ret hurtigt indså de dog, at de havde satset for snævert. I stedet gik de all in på den innovative udvikling af jordemoderfaget med et nyudbudt diplomkursus i overgangsalder som det aktuelle resultat.

Det var i nordlysets skær over en god flaske rødvin, at kimen til den private virksomhed, Din Jordemoderpraksis Aps, blev lagt.

– Vi var på Grønland sammen i uddannelsespraktik på jordemoderuddannelsens 6. semester, og det var her, vi blev enige om, at vi gerne ville et eller andet sammen, fordi vi bare supplerer hinanden rigtig godt, fortæller 28-årige Annika Kanstrup.

Et halvt år efter endt uddannelse i 2011 blev idéen ført ud i livet. Nemlig da nu 27-årige Louise Schubert Paaske kom og meddelte, at nu havde hun fundet det lokale, de skulle bruge.

– Jeg tror, den typiske første tanke, når man som jordemoder vil starte noget for sig selv, er at lave en klinik som pendant til det offentlige tilbud. Så det var også det, vi gjorde: med tilbud om bl.a. graviditets- og barselmassage, fødselsforberedelse og efterfødselssamtaler og selvfølgelig med fokus på tid, nærvær og tryghed, siger Annika Kanstrup.

Den private jordemoderklinik i Kolding blev startet op sideløbende med, at begge havde fået arbejde på barselafsnittet på Kolding Sygehus.

– Så det første halvandet år arbejdede vi 50-60 timer om ugen, konstaterer hun.

Fra barselmassage til innovation
Inden længe stod det klart, at mængden af energi, der skulle lægges i den fortsatte klinikdrift, ikke stod mål med virksomhedens udbytte. Annika Kanstrup forklarer:

– Det gik op for os, hvor utaknemmelig en kundegruppe, gravide og barslende er. Du skal hele tiden ud og generere nye kunder, oven i købet i konkurrence med et offentligt tilbud, der både er stærkt og gratis. Det kunne vi ikke leve af i længden, konkluderede vi. I hvert fald ikke uden at risikere at brænde ud og gå ned med stress.

På vej hjem fra et foredrag tog de to kompagnoner derfor et nøgternt bestik af situationen.

– Vi blev enige om at lukke klinikdelen og i stedet koncentrere os om den del af vores virksomhed, hvor vi kunne mærke, at vi blomstrede. Nemlig i arbejdet med projektudvikling og innovation, som vi allerede så småt var begyndt på, siger Annika Kanstrup.

Manden med millionerne
Kort efter var hun og Louise Schubert Paaske en tur i træningscentret.

– Og imens vi stod der og pumpede jern og talte om, hvor vi nu ville hen med vores virksomhed, var der pludselig en mand, der kort fortalt sagde noget i stil med: ‘Undskyld, jeg kunne ikke undgå at høre, hvad I talte om. Der findes en innovationspulje på et par millioner. Kunne I ikke have lyst til at søge nogle af dem?’

Annika Kanstrup smiler ved tanken.

– Det var så tilfældigt, som noget kan være, siger hun.

Manden med millionerne kom fra University College Syddanmark, og det var på hans direkte opfordring, at de to jordemødre en måned senere afleverede en motiveret ansøgning til den støttepulje for praksisnære offentligt-private innovationsprojekter, som landets professionshøjskoler og erhvervsakademier har fået stillet til rådighed af regeringen.

Kravet var, at innovationsprojekterne skulle foregå med inddragelse af studerende og undervisere på de pågældende skoler. På baggrund af dette indgik ‘Din Jordemoderpraksis’ et samarbejde med jordemoderuddannelsen i Esbjerg om udvikling af ‘projekt klimakterie’ i perioden marts til juli 2014.

Innovation på skemaet
Projektets udgangspunkt var brugerdrevet innovation, hvilket betyder, at brugere, klienter eller kunder inddrages i arbejdet med at identificere kendte såvel som ukendte behov. Det, som de studerende på jordemoderuddannelsen skulle bidrage med, var således at klarlægge kvinders behov for information i klimakteriet, og til den opgave meldte 18 studerende sig frivilligt under ledelse af de to undervisere, Inge Berg og Karin Nedergaard.

Projektet blev opdelt i forskellige faser, som bl.a. indebar rekruttering, undervisning i klimakteriets fysiologi, innovation og spørgeteknik, indsamling af data og idéudvikling. Til at deltage som informanter blev 21 kvinder udvalgt bl.a. via en facebook-side for kvinder før, under og efter overgangsalderen.

Målet med projektet var fra jordemoderuddannelsens side at præsentere de studerende for et mere kreativt syn på, hvad jordemoderfaget kan bruges til ud over at beskæftige sig med graviditet, fødsel og barsel samt at underbygge de studerendes innovative kompetencer. Målet for Annika Kanstrups og Louise Schubert Paaske var at få indkredset, hvilke konsulentydelser, koncepter eller produkter det ville være relevant for dem at udvikle videre på.

Ny niche for jordemødre
Svaret lå lige for: Kvinderne savnede oplysning og viden om overgangsalderen og efter at have filosoferet lidt over, hvad den konklusion kunne bruges til, nåede Annika Kanstrup og Louise Schubert Paaske frem til svaret.

– Hovedelementet i alle samtalerne var, at kvinderne søgte forståelse for den normale livsproces, klimakteriet er. Både egen forståelse og andres. Og da kvinderne netop ikke anser sig selv for syge, er det ikke logisk for dem at søge oplysning hos lægen, forklarer Annika Kanstrup.

– For os gav det derfor mening at satse på at uddanne jordemødre og sygeplejersker til at tage sig af rådgivning og vejledning i forbindelse med overgangsalderen. I forvejen er jordemødres kompetenceområde den reproduktive sundhed, hvor pubertet, graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse anses for normale processer i en kvindes liv. Det samme kan man jo sige om overgangsalderen, fortsætter hun.

Dermed var grundstenen lagt til den nye sundhedsfaglige diplomuddannelse med speciale i klimakteriet. En videreuddannelse for jordemødre og sygeplejersker, som ‘Din Jordemoderpraksis’ har udviklet i samarbejde med University College Syddanmark. Uddannelsen udbydes netop nu med studiestart 1. september.

Samtidig har Annika Kanstrup og Louise Schubert Paaske det næste innovationsprojekt i kikkerten. Et projekt, der handler om målrettet talentudvikling på jordemoderuddannelsen og igen med jordemoderuddannelsen i Esbjerg som samarbejdspartner. 

DIN JORDEMODERPRAKSIS
* 'Din Jordemoderpraksis ApS' i Kolding startede i 2012 som en privat jordemoderklinik med forskellige jordemoderfaglige ydelser til gravide og barslende foruden et tilbud om konsulentvirksomhed.

* I november 2014 lukkede makkerparret Kanstrup og Paaske klinikdelen i 'Din Jordemoderpraksis', der i dag arbejder med sundhedsfaglig innovation og udvikling, herunder entreprenørskab og iværksætteri, idéudvikling, projektledelse, foredrag og undervisning.

* Formålet er at synliggøre de uudnyttede nicher i jordemoderfagets kompetenceområde.

* Annika Kanstrup arbejder sideløbende i en fast 30 timers stilling på fødegangen på OUH, imens Louise Schubert Paaske er ansat på barselafsnittet på Kolding Sygehus, dog p.t. på barsel. De to dimitterede fra jordemoderuddannelsen i Esbjerg i 2011.

DEN NYE DIPLOMUDDANNELSE
* Den nye sundhedsfaglige diplomuddannelse med speciale i overgangsalder bliver udbudt af University College Syddanmark i Kolding i samarbejde med 'Din Jordemoderpraksis Aps'.

* Diplomkurset med titlen 'Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed' vil med udgangspunkt i den nyeste viden give den studerende forståelse for klimakteriets fysiologi og sætte fokus på de faktorer, som kan påvirke kvinders overgangsalder.

* Diplomuddannelsen er kompetencegivende for bl.a. jordemødre og sygeplejersker, der ønsker speciale i klimakteriet til brug i primær og sekundær sektor samt egen praksis.

* Underviser på diplomuddannelsen bliver Lotte Hvas, dr.med., speciallæge i almen medicin, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Lotte Hvass forsvarede sin doktordisputats i 2008 med titlen: 'Medicin til Raske - en syg ide? Medikalisering og risikotænkning i almen praksis belyst ved kvinders overgangsalder.'

* Diplomuddannelsen i overgangsalder udbyder det første valgmodul pr. 1. september i år. Ansøgningsfristen er 15. juni 2015.