Danske jordemødre i høj kurs

Den engelske jordemoderforening, Royal College of Midwives, havde inviteret Lillian Bondo til at tale på deres studerendes årsmøde midt i november og efterfølgende deltage i RCM’s ’Big Debate’ på deres medlemsmøde. Formanden brugte anledningen til også at mødes med de danske jordemødre, der har søgt udfordringer i London.

I alt otte danske jordemødre arbejder i vikariater i London og jeg fik lejlighed til at mødes med seks af dem og med et par af de ledere, som har ansat dem samt et rekrutteringsbureau. Det, de danske jordemødre fortalte mig, kan koges ned til:

  • vi bliver godt introduceret, superviseret og modtaget af kollegerne
  • vi er dygtige
  • vi har mere travlt end vi nogensinde havde forestillet os
  • her er dyrt og der er langt fra bolig til arbejde
  • det er fedt, vi fortryder ikke, og endelig
  • vi vil gerne hjem igen, til stillinger.

Jeg besøgte Chelsea-Westminster hospital i det centrale London. Fødeafdelingen under NHS, det offentlige sundhedsvæsen, var meget kompakt.

Yan Choo, supervising midwife, fortalte, at unge mennesker bliver boende i London, når de får børn. Derfor er fødselstallet fordoblet uden, at de fysiske rammer er fulgt med. Og jordemødrene løber meget stærkt.Yan Choo og hendes lederkollega var meget tilfredse med de danske jordemødre, som de havde hos sig. Dygtige, gode til at suge til sig og lære nyt, gode til at dele overvejelser og meget inspirerende på de felter, som danske jordemødre står stærkt på: Udlært til evidensbasering, til at stille krav om inddragelse i beslutninger, til at stå lige med lægerne i et fælles ansvar for også den komplicerede graviditet og fødsel.

De danske kolleger oplevede sig godt rustet til at gå ind i alle de funktioner, som den britisk uddannede jordemoder varetager: undersøgelser, svangre, antenatal classes, fødsler, intensiv omsorg efter operation eller til nyfødte og barsel.

Medacs, rekrutteringsbureauet, har lært af de danske kolleger, at der skal deklareres fuldt ud, hvilke vanskeligheder, man kan stå over for, når man vælger at søge arbejde i udlandet. Samtidig får bureauet gode karakterer af jordemødrene: hjælpsomme, dygtige og individorienterede. Medacs repræsentant, Lieze Prins, fortalte mig, at der var kamp om at få fat i de udbudte danske jordemødre, og at vi ligger på et særdeles højt niveau og er tilpasningsdygtige uden at miste vores faglige identitet.

Noget af en cadeau til de udenlandsk arbejdende jordemødre! men også en cadeau tilbage til skoler og klinikker, der har uddannet dem!

Som det vil være bekendt fra artikler her i tidsskriftet, så er der en del praktiske forhold, som skal gribes anderledes an. Læs de gode beretninger, og hvis du er interesseret i at søge udfordringer i Storbritannien, så er du velkommen til at henvende dig til Jordemoderforeningen.