Danmark har også brug for ICM

Jordemoderforeningen er gennem ICM med til at styrke standarden i jordemodervæsner verden over. Men også
jordemoderorganisationer i de rige lande kan forbedre sig i forhold til ICM’s standarder.

Det er ottende gang jordemoder Eva Selin er med til en verdenskongres for jordemødre. I flere perioder har den nu pensionerede danske jordemoder haft sæde i ICM-board, hvor hun har repræsenteret de nordiske og de baltiske lande samt Rusland. Med kongressen i Durban er det slut med det formelle arbejde i verdensorganisationen, da Eva valgte at trække sig fra posten. Men det betyder ikke et farvel til internationalt arbejde, hvis det går, som Eva håber. Som planen ser ud lige nu, kunne det blive et projekt i Indien, der bliver Evas næste mål. Kontakten er etableret gennem arbejdet i ICM.

– Man bliver bekræftet i, at man er en del af et globalt søsterskab, når man deltager i kongresserne, hvor kimen til venskaber bliver lagt. Når man så mødes tre år efter, ja så klikker det, og man taler bare videre. Så pauserne, hvor man mødes, er mindst lige så vigtige som sessionerne, siger Eva Selin.

ICM har gennemgået en rivende udvikling i de år, den danske jordemoder har været med i bestyrelsen. Det samme har erkendelsen af, at veluddannede jordemødre og velfungerende jordemoderorganisationer er krumtappen i kampen for at nedbringe mødre- og børnedødeligheden.

– Det er ikke længere tilstrækkelig at støtte opkvalificeringen af TBAer (traditional birth attendents, red.), derfor er det banebrydende, at ICM har vedtaget globale standarder for jordemoderfaget, for uddannelsen og for reguleringen af jordemødre. Timingen for de globale standarder, som vi vedtog op til kongressen, er helt rigtig, fordi verdenssamfundet nu har anerkendt, at jordemødre er løsningen på MDG fire og fem (FN’s Millennium Development Goals om nedbringelse af antallet af mødre- og børnedødsfald).

Også højindkomstlande kan med fordel studere de globale standarder, mener Eva Selin.

– Selv i Danmark har vi ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at efterleve de globale standarder. Det handler om manglende kontinuitet i svangreomsorgen og manglende tilbud om fødselsforberedelse til alle gravide og tilbud om jordemoderomsorg til alle i barselperioden, siger Eva Selin.Rie Rømer ( Danmark) er leder af fødeafdelingen på Rønne Sygehus. Rie trængte til at se jordemoderverdenen fra en anden vinkel end den, man har på klippeøen.

- Vi lever i et lille smørhul med gode arbejdsforhold, så det er fantastisk at høre om jordemødre, der arbejder under helt anderledes primitive forhold. Det er utroligt, hvad de kan udrette.

Største oplevelse på kongressen:
- At se jordemødre i alle farver og at få øje på alle de stærke mennesker, der er inden i. Og så den stærk følelse, når man går igennem et rum og kan mærke, det er jordemødre og at der er en forståelse for hinanden, siger Rie Rømer.


Benedicte Kissi (Ghana) ejer en fødeklinik i Ghanas hovedstad Accra. Hun er medlem af den ghanesiske jordemoderforeningen bestyrelse og har lyttet til diskussionerne om, hvordan jordemødre styrker deres nationale organisationer.

- Jeg har lært her på kongressen, at teamarbejde kan styrke min organisation. Det er vigtigt for med en stærk organisation kan vi adressere regeringen med de problemer vi har, fortæller hun. Et af Ghanas problemer er en høj mødredødelighed – livstidsrisikoen for at dø i forbindelse med svangerskab i Ghana er 1 til 66. Samtidig er der stor mangel på jordemødre selvom regeringen har oprettet skoler med en direct entry uddannelse. Der bliver desuden satset på at få flere jordemødre op i de nordlige og fattige provinser ved at forbedre arbejdsforholdene.

- Vi mangler transportmuligheder, så kvinder kan komme på hospitalet. Et andet problem er, at kvinden ofte må vente på mandens eller svigermoders ’ja’, når hun har brug for at komme på hospitalet. Det kan koste liv hos en kvinde, der bløder, siger den ghanesiske jordemoder. En anden ting, hun vil tage med sig hjem fra kongressen, er evidensen bag de mange fordele ved at lade mor og barn ligge hudmod- hud.