Council: Tid til det politiske

Inden ICM åbner dørene for den storslåede verdenskongres, som sammenslutningen afholder hvert tredje år, er der altid afholdt et møde i det, der hedder Council – eller Rådet.

Council er det politiske forum, hvor man ser på økonomien, fastlægger kontingent, planlægger aktiviteter og bliver enige om politiske statements. Og det er stedet, hvor der vælges præsident, vicepræsident, kasserer og bestyrelse.

Hvert medlemsland deltager med to stemmer, der kan være båret af én eller to deltagere. Derudover deltager mange observatører, det kan være fra lande, der er på vej ind i ICM, men ønsker sig en periode som observatører, eller det kan være fra NGO’er, der samarbejder med ICM.

Der var til hver en tid omkring 130- 140 stemmer til stede i Council ved dette møde, og langt de fleste afgørelser var énstemmige – men nogle enkelt emner blev behandlet med mange debatindlæg for og imod, og blev gjort til genstand for kampafstemning.

Der vil være et detaljeret referat, som vi kan dele, når det foreligger, hvor det vil være spændende at læse om de “position papers”, der tiltrak flest debatindlæg, og hvor der tydeligvis ligger forskelle i meninger, baseret på de kulturelle grundholdninger i de forskellige lande.

Det mest spændende var to afstemninger: den ene om kongresstedet for 2023, og den anden om valg af ny præsident.

Jeg var klar tilhænger af Berlin som kongressted i 2023, men valget faldt på Abu Dhabi, Berlin kom nummer to og Chile nummer tre. Det afgøres endeligt mellem de to førende steder af ICM’s bestyrelse efter fremstilling af business case hen over det næste halve år.

Der var tre kandidater til præsidentposten: Address Malata fra Malawi, den siddende vicepræsident, Franka Cadee fra Holland, tidligere kasserer og bestyrelsesmedlem, og Debra Lewis, Trinidad- Tobago, tidligere vicepræsident og bestyrelsesmedlem.

Alle tre stærke og vidende jordemødre med lang international erfaring, og hver og én af dem kunne have gjort det fornemt. Valget faldt ud til fordel for Franka Cadee, som vi og Sverige havde indstillet til posten. Hun er en fantastisk kollega, og det bliver godt med hende som afløser for en ligeledes strålende og karismatisk præsident, der afgik ved denne kongres, Frances Day- Stirk. 

Læs alle artiklerne om ICM 2017

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, sammen med næstformanden for Liberias jordemoderforening. Danske og liberianske jordemødre samarbejder om et twinningprojekt. Læs om projektet i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3-2016