Cocktail af komplikationer

For et par år siden var det rygningen, der blev sat ind mod, og før da de gravides alkoholmisbrug. I dag er det overvægten, der vækker bekymring ? Men hvad ved vi helt præcist om risikoen?

Den cocktail af komplikationer der knytter sig til gravide kvinders overvægt, er et mix af de mest alvorlige inden for obstetrikken. Allerede i 1964 påviste walisiske forskere en mistænkelig sammenhæng mellem mødrenes vægt og antallet af hjerneskadede nyfødte. Siden da er den videnskabelige dokumentation for fedmens farlighed blevet
uafviselig. Risikoen knytter sig især til førstegangsfødende.

Komplikationer i svangerskabet

Nedsat frugtbarhed: overvægtige har væsentligt sværere ved at blive gravide. 70% tilbøjelighed ifølge March of Dimes.

Forhøjet blodtryk: jo tykkere den gravide er, jo større er risikoen. Påvist blandt 15.262 gravide af R.Thadani i 1999. Og blandt 1334 gravide i 1998 af Roberts m.fl. samt af S. Cnattingius blandt 167.000 svenske gravide i 1998 (1). Her var det i udtalt grad svært overvægtige førstegangsfødende, der led af forhøjet blodtryk.

Præeklampsi: da definitionen varierer, er der svingende resultater. Blandt 167.000 svenske gravide blev 2,5% normalvægtige, 4,2% af de overvægtige, samt 7% af de svært overvægtige ramt af svangerskabsforgiftning, flest førstegangsfødende (2).
To undersøgelser fra hhv. 1986 og 1997 tyder samtidig på, at jo større vægtøgningen er under graviditeten, jo større er risikoen (Shepard m.fl. 1986 og Murai m.fl. 1997) (1).

Blodpropper: foreløbig er evidensgrundlaget spinkelt. En enkelt undersøgelse fra 1996 (Edwards m.fl.) viser, at 2,5 % overvægtige mod kun 0,6% normalvægtige blev ramt af blodpropper under graviditeten (1).

Gestationel diabetes: ses hos 1,1% af de overvægtige og hos 0,3% normalvægtige (2). Desuden er antallet af gravide med type 2-diabetes stigende (7).

Flere indlæggelser: ifølge ny amerikansk undersøgelse er overvægtige mødre fire gange oftere indlagt end normalvægtige under graviditeten, mens svært overvægtige er indlagt syv gange hyppigere (3).Komplikationer under fødslen

For tidlig fødsel: antallet af fødsler før 32. uge var signifikant forhøjet i gruppen af svært overvægtige blandt 167.000 svenske gravide (2).

Vesvækkelse: overvægtige og fede gravide er storforbrugere af vefremmende oxytocin, viser en undersøgelse fra 1999 (H. Jensen m.fl.) (1).

Makrosome børn: i de seneste 20 år er antallet af meget store nyfødte steget markant, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsens Fødselsregister. I dag vejer 19% af de nyfødte over normalvægten, hvilket kædes tæt sammen med mødrenes tiltagende overvægt. Flere store børn giver flere tilfælde af behandlingskrævende hypoglykæmi inden for første levedøgn.

Fastsiddende skuldre: ifølge en undersøgelse fra 1992 skyldes 36% af de fastsiddende skuldre moderens fedme (B. Bassaw) (1).

Kejsersnit: medregner man gravide med diabetes og forhøjet blodtryk er antallet signifikant højere i flere undersøgelser. Ser man bort fra disse grupper, er billedet uklart. Nogle undersøgelser viser fortsat signifikant forskel, andre gør ikke (Thadani m.fl. 1999) (1). Under og efter operation: større blodtab, længere operationstid og øget
infektionsfare er kendte risici blandt overvægtige mennesker. Således også blandt overvægtige kejsersnitspatienter (1).

Komplikationer for barnet
Sen fosterdød:
i flere store, udenlandske undersøgelser bekræftes det, at risikoen er fire gange større hos svært overvægtige gravide i forhold til normalvægtige. Risikoen stiger med vægten og er mest udtalt blandt førstegangsfødende (S. Cnattingius 2001). Blandt 10.000 førstegangsfødende fandt han 14 tilfælde af sen fosterdød hos undervægtige, 29 hos normalvægtige, 40 hos overvægtige og 57 hos kraftigt overvægtige (4).

Misdannelser: signifikant øget risiko for neuralrørsdefekt med stigende BMI – trods indtag af folinsyre, som tilsyneladende ikke har nogen effekt hos svært overvægtige (A. Prentice og G. Goldberg 1996) (1 og 5). Tendens til flere hjertefejl, hjerneskader, defekter i tarmsystemet og centralnervesystemet. Ifølge ny amerikansk undersøgelse fra March of
Dimes, Columbia University, er overvægtiges børn 30-40% mere udsatte for
misdannelser end normalvægtiges børn.

Plexus-bracchialisskader: fødselsskader på barnet forekommer oftere på grund af et større antal fastsiddende skuldre. Herunder også hjerneskader (B. Bassau m.fl. 1992) (1).

Følgevirkninger af graviditetsdiabetes: barnet får øget tilbøjelighed til selv at blive overvægtigt senere i livet. Også øget tendens til diabetes og hjertekarsygdomme er påvist.