Bortvisning af vicechefer fra Herlev annulleret

Tre vicechefjordemødre blev bortvist efter at have meldt afbud til et ledermøde kort før dets afholdelse. Nu er bortvisningerne trukket tilbage, og der er givet godtgørelser til jordemødrene, der alle er fratrådt deres stillinger.

Hvis ikke Dorte Engstrøm var blevet ringet op af Rikke Johanne Moestrup, så var hun mødt op som vanligt på sin arbejdsplads på Herlev Hospitals fødegang den 17. maj. Det var dagen efter, at hun og de to øvrige vicechefjordemødre på fødegangen havde meldt afbud til et af de ledermøder, som afdelingens ledere holder hver anden uge.

– Jeg tjekker ikke min e-boks hele tiden, og jeg havde heller ikke tjekket den den morgen, hvor det viste sig, at der lå en besked om, at jeg var bortvist fra mit job. Så det var kun fordi, at Rikke ringede, og fortalte, at hun var bortvist, at jeg tjekkede min, fortæller Dorte Engstrøm, der sammen med de to andre vicechefer på fødegangen på Herlev Hospital blev påtænkt bortvist halvanden time efter, at de pr mail havde sendt afbud til mødet. Bortvisningerne blev meddelt de tre via brev sendt til deres e-boks.

Som lyn fra en klar himmel
Meddelelsen om at de ikke længere skulle vise sig på arbejdspladsen, og at deres løn blev indstillet med øjeblikkelig virkning, kom for de tre jordemødre som lyn fra en klar himmel. De kontaktede straks Jordemoderforeningen, der på deres vegne sendte høringssvar på den påtænkte bortvisning, hvor foreningen fremførte, at bortvisning var uberettiget. Jordemoderforeningen mødtes derefter med arbejdsgiver, der ønskede individuel forhandling af bortvisningssagerne. Jordemoderforeningen fastholdt imidlertid krav om samlet forhandling begrundet med, at årsagen til bortvisning var den samme for de tre vicechefer. Et forlig var derfor ikke muligt. Herefter sendte foreningen sagen videre til et afskedigelsesnævn.

Og sådan lå sagen hen over sommeren. I midten af august blev Jordemoderforeningen kontaktet af Herlev Hospital, der opfordrede til ny forhandling i sagen. Jordemoderforeningen accepterede et forhandlingsmøde, der endte i forlig og aftale om fratræden.

Af aftalen, som er indgået mellem den enkelte jordemoder, Jordemoderforeningen og Herlev Hospital, fremgår det, at vicechefjordemødrene er fratrådt deres stillinger, og at den “oprindelige beslutning om bortvisning er annulleret”. De tre jordemødre får samlet en godtgørelse på ca. 1.350.000 kr. fordelt efter anciennitet på stedet samt støtte til karriererådgivning og psykologsamtaler.

Ikke tidligere advarsler
De tre jordemødre er alle videre i deres arbejdsliv, to i faste stillinger som basisjordemoder og en – efter eget ønske – tilknyttet et vikarbureau.

Ingen af de tre jordemødre har tidligere fået advarsler eller kritik for deres arbejde.

At det har været en barsk omgang, lægger de ikke skjul på.

– Jeg havde et job, som jeg var meget glad for. Jeg er kommet godt videre i et nyt job, men lederjob er der ikke ret mange af, og ledelse er med tiden blevet en stor del af min faglighed, siger Maj Britt Hansen.

Sorgen over at have mistet arbejdsplads og kolleger fylder stadig for de tre jordemødre, der er meget taknemmelige for den store opbakning, de har fået fra jordemødrene på Herlev.

– Der bliver snakket en del om vores sag på de andre fødeafdelinger, men vi oplever at blive rigtig godt modtaget, der hvor vi kommer ud, siger Dorte Engstrøm.

Rikke Johanne Moestrup husker tilbage på den første tid, hvor folk ikke kunne fatte begrundelsen for bortvisningen, og at det fyldte en del for hende.

– Jeg følte, at folk ikke kunne tro på, at det kun var udeblivelse fra et møde, der var baggrunden for bortvisningen. Der måtte være noget mere, for eksempel at vi havde taget af kassen, fortæller hun med et grin.

At sagen er blevet afsluttet med en annullering af bortvisningen, føles som en stor lettelse for alle tre. Men der er ikke nogen vindere, siger Maj Britt Hansen.

– Der er ikke nogen vindere i den her sag – måske tværtimod. Vi har ikke vundet ved det, hospitalet har ikke vundet ved det, og ikke mindst så har kvinderne ikke vundet ved, at fødegangen skiftede alle sine vicechefer ud, siger Maj Britt Hansen.

Bekymringsbrev
I slutningen af juli afleverede afdelingens basis- og afdelingsjordemødre et bekymringsbrev til afdelingsledelsen og til hospitalets direktion. I brevet står blandt andet:

“Vi er rystede over den uproportionelle sanktionering, deres afbud til etugentligt ledermøde har medført og meget kede af det på vores og på deres vegne”.

Der står videre i brevet:

“Vi undrer os over, at konflikthåndtering på ledelsesplan ikke i højere grad håndteres konstruktivt og dialogbaseret. Det signal, der sendes ved at bortvise tre vicechefer frem for at søge dialog og løse konflikter, gør vores ansættelsesrelation og dermed arbejdsmiljø og fællesskab utrygt”.

Jordemødrene har ikke fået tilbagemelding på henvendelsen, Chefjordemoder Marianne Brandstrup kalder over for Tidsskrift for Jordemødre forløbet for ulykkeligt for alle.

– Det har været hårdt og alle har været berørt. Nu må vi se fremad og genskabe tilliden og det gode arbejdsmiljø. Jeg mener, at vi allerede er godt på vej, siger hun.

Tidsskrift for Jordemødre ville gerne have spurgt ledelsen på fødeafdelingen og Herlev Hospitals HR-afdeling om, hvad der gjorde, at bortvisningerne blev annulleret. Ingen ønsker at udtale sig, da der er tale om personsager.