Beslutning om igangsættelse udsat

Jordemoderforeningen stillede sig sammen med en række andre høringsparter kritisk overfor udkastet til nye anbefalinger om igangsættelser i slutningen af 2021. Foreningens høringssvar udtrykte blandt andet tvivl overfor præmissen om, at tidligere igangsættelser vil kunne redde syv børn om året i Danmark. Nu har Sundhedsstyrelsen udskudt beslutningen.

Sundhedsstyrelsen sendte i december 2021 en ny National Klinisk Anbefaling (NKA) om fremrykning af tidspunktet for igangsættelse af fødsler i høring. Det affødte en række kritiske høringssvar. På baggrund af de høringssvar har Sundhedsstyrelsen nu besluttet at indkalde den oprindelige forslagsstillerkreds til en drøftelse af den videre proces vedrørende færdiggørelse og implementering af anbefalingen. Mødet kommer til at foregå den 14. marts 2022 med deltagelse af blandt andet Jordemoderforeningen og Jordemoderfagligt Selskab.

Da Jordemoderforeningen indsendte sit høringssvar, pegede man blandt andet på det problematiske i, at anbefalingen baserer sig på studier, der undersøger igangsættelse ved 41+0 versus graviditeter, hvoraf nogle gik ud over 42. gestationsuge. Anbefalingen baserer sig altså ikke på studier, der undersøger gældende praksis (41+ 3) mod 41+0, da der ikke er relevant evidens omkring dette.

Da forskellen imellem nuværende praksis og igangsættelse uge 41+0 er på tre til fem dage, er det ikke rimeligt, at man vælger at sammenligne igangsættelse i uge 41+0 med afventen ud over uge 42+0 – i visse af studierne strækkende sig over en endda meget lang periode.

Jordemoderforeningen tvivler desuden på, at man reelt vil kunne redde syv børn om året, da blandt andet den population af kvinder, man har lavet studierne over, ikke er helt sammenlignelig med den gruppe af kvinder, som det ændrede igangsættelsesregime vil rette sig imod.

Derudover påpegede Jordemoderforeningen i sit høringssvar, at en af de helt store udfordringer er estimatet over, hvilken betydning det vil få for danske forhold, hvis man implementerer anbefalingen.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af de mange høringssvar, som afspejler både kompleksiteten og uenigheder i de faglige drøftelser, har valgt at indkalde blandt andre Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab til en drøftelse af den videre proces vedrørende færdiggørelse og implementering af anbefalingen.

– Høringssvarene viser tydeligt, at der er uenigheder om tolkning af studierne, og at de ressourcemæssige udfordringer, der vil øges ved flere igangsættelser, skal tages alvorligt, siger Lis Munk.