Beretning 2004-2006: Samarbejdet med obstetrikerne udvikler sig

Samarbejdet med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG, har udviklet sig støt gennem årene. Der er en åben og god dialog mellem Jordemoderforeningen og selskabet, som munder ud i kreative diskussioner og projekter.

Sammen har de to foreninger stået for at få det antropologiske projekt ’Den gode fødsel’ stablet på benene og fungeret som fælles styregruppe. Projektet kommer med sit grundige analysearbejde til at få indflydelse på den kommende tilrettelæggelse af god kvalitet inden for svangreomsorgen.

Jordemoderforeningen og DSOG har sammen arbejdet på det danske input til det tidligere projekt ”Going South”, og har henvendt sig fælles til Sundhedsstyrelsen i anledning af Sundhedsstyrelsens udmelding om vestimulation, DSOG har været inviteret med til medlemsmøde i Jordemoderforeningen i efteråret 2005 om den spontane fødsel, og vi konsulterer hinanden i forhold til udmeldinger i pressen om spørgsmål af fælles interesse.

Enighed om alt er en utopi, men den gensidige respekt og forståelse for hinandens plads i et komplekst samfund med mangfoldige behov er en given ting i det nuværende samarbejde, og noget som Jordemoderforeningens repræsentanter vil gøre deres bedste for at videreføre.