Beretning 2004-2006: Jordemoderforeningens indsats for at få flere uddannelsespladser bar frugt, da jordemoderuddannelsen i Esbjerg åbnede

Jordemodermanglen er massiv i store dele af Danmark. Oprettelsen af endnu en jordemoderuddannelse er med til at rette op på problemet. Men først i 2009.

Med oprettelsen af jordemoderuddannelse nummer tre gik et længe næret ønske i opfyldelse. Jordemoderforeningen har i årevis arbejdet for en udvidelse af uddannelseskapaciteten, så det bliver muligt at besætte det store antal vakante stillinger. Mangel på jordemødre har gjort det nødvendigt at lukke konsultationer og henvise de gravide til deres praktiserende læge. Andre steder må gravide og fødende kvinder visiteres videre til andre hospitaler, fordi der mangler jordemødre på det sted, de oprindelig var visiteret til. Manglen på jordemødre giver først og fremmest utryghed blandt gravide, men medfører også en betydelig mængde overarbejde til jordemødrene, der må finde sig i at blive kaldt på arbejde i tide og utide.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs besluttede, at landets tredje jordemoderuddannelse skulle ligge i Esbjerg blandt andet for at imødekomme det store behov for arbejdskraft i denne del af landet. Uddannelsen er placeret på CVU-Vest, der bidrager med undervisere til uddannelsen, ligesom der trækkes på eksterne undervisere.

Skolen slog dørene op for de første 25 studerende i august 2005 og yderligere 25 studerende startede i februar 2006. Når uddannelsen er fuldt udbygget i 2009, er kapaciteten på 175 studerende. Samme år forventes det, at der er ansat lige så mange undervisende jordemødre i Esbjerg som på hver af de to øvrige skoler.