Behandlingssteder skal registreres

Alle behandlingssteder samles i nyt register hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du ejer eller leder et behandlingssted, skal du sørge for registrering af stedet i et nyt behandlingsstedsregister hos Styrelsen for Patientsikkerhed inden årets udgang.

Styrelsen for Patientsikkerhed er fra 1. januar 2017 overgået fra et frekvensbaseret tilsyn med behandlingssteder til at arbejde risikobaseret med tilsynet. Det betyder, at temaer og typer af behandlingssteder vælges ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne.

– For at kunne vurdere risiko for patientsikkerheden og sætte ind med tilsyn de rigtige steder, skal vi have et samlet overblik over alle behandlingssteder i Danmark, siger kontorchef Birgitte Drewes fra Styrelsen for Patientsikkerheds afdeling Autorisation og Analyse.

Alle behandlingssteder skal derfor registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister. Registreringspligten gælder også jordemoderklinikker, samt andre behandlingssteder hvor jordemødre er ansat og udøver jordemodervirksomhed.

Alle behandlingssteder skal senest 31. december i år registrere sig i det nye behandlingsstedsregister.

Det forventes, at registret kommer til at indeholde mellem 10.000 og 12.000 behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udfører behandling. Hidtil har oplysninger om visse behandlingssteder fremgået af forskellige registre, eksempelvis yderregisteret og Sundhedsvæsenets Organisationsregister, SOR, men det er første gang, at der kommer et samlet overblik over sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark. Det nye register er tænkt i forlængelse af SOR og vil på sigt kombinere oplysninger herfra med oplysninger om bl.a. behandlingsstedskategori.

Registret er offentligt og kan ses via Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk.

Alle private og offentlige behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, er omfattet af tilsyns- og registreringsordningen og skal registrere sig i det nye register.

Registreringspligten gælder uanset organiseringsform, og det betyder, at den fx omfatter både jordemødre, der kører ud og behandler gravide i deres hjem samt jordemødre, der behandler på et fast behandlingssted.

Ejeren af behandlingsstedet har ansvaret for registreringen. Jordemødre, der er ansat på et behandlingssted, har derfor ikke ansvaret for registreringen, men kan med fordel gøre ejeren opmærksom på, at behandlingsstedet skal registreres. Manglende registrering af et behandlingssted er bødebelagt.

Et behandlingssted registreres ved, at der udfyldes en elektronisk registreringsformular, der kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk/registrering

Venindefødslen
Hvis en jordemoder tilbyder en veninde at føde med hende og at følge hende i graviditeten uden betaling, er der tale om jordemodervirksomhed. Denne virksomhed er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds registreringsog tilsynsordning, og jordemoderen skal derfor registrere sin virksomhed i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i helt særlige tilfælde helt eller delvist undtage et registreret behandlingssted fra betaling af gebyr. Dette kræver en ansøgning, som styrelsen i helt særlige tilfælde vil kunne imødekomme, afhængig af omfanget at jordemoderhjælpen til veninderne. 
amk